DinGeo — i hele Danmark

Egebjerg Skole
Folkeskole i Odsherred Kommune


Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Elevfravær
7,5%
Mere Info 
Udgift per elev
79.601 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
11.785
Mere Info 
Boliger til salg
21
Mere Info 

Egebjerg Skole

Egebjerg Skole
Egebjerg Skole i Odsherred Kommune.

Adresse:
Egebjerg Skole
Egebjerg Hovedgade 30,
4500 Nykøbing Sj

Institutionsnummer:
343001

Skoleleder:
Krista Clausen

Telefon:
5966 5820

Email:
egebjergskole@odsherred.dk

Webside:
http://egebjergskole.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Egebjerg Skole

Egebjerg Skole er en folkeskole i Odsherred Kommune, der hører til skoledistriktet Nordskolen - afdeling Egebjerg.

Egebjerg Skole hører under Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden. Du kan finde mere information på vores side for Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden.

Nordskolen, har med afdelinger i Egebjerg, Højby, Nykøbing og Odden, ca. 1200 elever fordelt på 5 matrikler. Den mindste matrikel har 70 elever, mens den største matrikel har 450 elever. Herudover har afdelingerne i Egebjerg og på Odden også tilknyttet dagtilbud.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Egebjerg Skole

Egebjerg Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Nordskolen - afdeling Egebjerg. Du kan se alle Odsherred Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGElevfravær på Egebjerg Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Egebjerg Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,5 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Egebjerg Skole hele 15,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Egebjerg Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Egebjerg Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Egebjerg Skole i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Egebjerg Skole er en folkeskole med 91 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Egebjerg Skole ligger i Odsherred Kommune, der årligt investerer 79,601 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 26. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Odsherred Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Egebjerg Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Nordskolen - afdeling Egebjerg skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Egebjerg Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 10 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.963 til 21.650 kr/m2, med et gennemsnit på 11.785 kr/m2 (median 11.772 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 10 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


21 boliger til salg

Med 21 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Nordskolen - afdeling Egebjerg er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Nordskolen - afdeling Egebjerg her »

Grundskoler i Odsherred Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nr. Asmindrup Friskole - 0.0 | -
Nykøbing Skole 3.660 | 0.0 | 418,611 kr. Se på kort
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - Se på kort
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - Se på kort
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - Se på kort
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - Se på kort
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - Se på kort
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - Se på kort
Asnæs Skole 3.396 | 0.0 | 449,506 kr. Se på kort
Fårevejle Skole 3.552 | 0.0 | 387,150 kr. Se på kort
Sydskolen, afdeling Grevinge - - - Se på kort
Hørve Skole 3.424 | - 400,249 kr. Se på kort
Fårevejle Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Høve Friskole
ikke aktiv
- - -
Vallekilde-Hørve Friskole - 0.0 | -
Friskolen i Starreklinte - 0.0 | -
Grundtvigsskolen
ikke aktiv
- - -
Rørvig Friskole - 0.0 | -
Nordgårdsskolen
ikke aktiv
- - -
  Egebjerg Skole - - - Se på kort
Højby Skole - 0.0 | - Se på kort
Odden Skole 3.346 | - 354,434 kr. Se på kort
Vig Skole 3.479 | - 391,481 kr. Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »