DinGeo — i hele Danmark

Fårevejle Skole
Folkeskole i Odsherred Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
8,5%
Mere Info 
Udgift per elev
79.601 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
387.150 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
10.842
Mere Info 
Boliger til salg
87
Mere Info 

Fårevejle Skole

Fårevejle Skole
Fårevejle Skole i Odsherred Kommune.

Adresse:
Fårevejle Skole
Skolevej 6,
4540 Fårevejle

Institutionsnummer:
305004

Skoleleder:
Jacob H. Gregersen

Telefon:
5966 5660

Email:
faarevejleskole@odsherred.dk

Webside:
http://faarevejleskole.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Fårevejle Skole

Fårevejle Skole er en folkeskole i Odsherred Kommune, der hører til skoledistriktet Sydskolen - afdeling Fårevejle.

Fårevejle Skole hører under Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve. Du kan finde mere information på vores side for Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve.

Der går i alt ca. 1350 elever fordelt på Sydskolens 4 afdelinger i hhv. Asnæs, Fårevejle, Hørve og Vig.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Fårevejle Skole

Fårevejle Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Sydskolen - afdeling Fårevejle. Du kan se alle Odsherred Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Fårevejle Skole

! Trivsel   3.55

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Fårevejle Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Fårevejle Skole:

Den sociale trivsel på Fårevejle Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.94, hvilket er den 844 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Fårevejle Skole har en faglig trivsel 3.49, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 428. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fårevejle Skole har en score på 3.63, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1075. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fårevejle Skole har en gennemsnitlig score: 3.13, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 793. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Fårevejle Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Fårevejle Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Fårevejle Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 8,5 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Fårevejle Skole hele 17 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fårevejle Skole har over de sidste 11 år desværre haft et stigende elevfravær.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Fårevejle Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Fårevejle Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0,7 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Fårevejle Skole i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fårevejle Skole er en folkeskole med 332 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fårevejle Skole ligger i Odsherred Kommune, der årligt investerer 79,601 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 26. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Odsherred Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 387.150 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Fårevejle Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Sydskolen - afdeling Fårevejle skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Fårevejle Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 31 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 4.000 til 27.048 kr/m2, med et gennemsnit på 10.842 kr/m2 (median 9.943 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 31 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


87 boliger til salg

Med 87 boliger til salg (29. maj 2024) i skoledistrikt Sydskolen - afdeling Fårevejle er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Sydskolen - afdeling Fårevejle her »

Grundskoler i Odsherred Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nr. Asmindrup Friskole - 0.0 | -
Nykøbing Skole 3.660 | 0.0 | 418,611 kr. Se på kort
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - Se på kort
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - Se på kort
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - Se på kort
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - Se på kort
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - Se på kort
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - Se på kort
Asnæs Skole 3.396 | 0.0 | 449,506 kr. Se på kort
  Fårevejle Skole 3.552 | 0.0 | 387,150 kr. Se på kort
Sydskolen, afdeling Grevinge - - - Se på kort
Hørve Skole 3.424 | - 400,249 kr. Se på kort
Fårevejle Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Høve Friskole
ikke aktiv
- - -
Vallekilde-Hørve Friskole - 0.0 | -
Friskolen i Starreklinte - 0.0 | -
Grundtvigsskolen
ikke aktiv
- - -
Rørvig Friskole - 0.0 | -
Nordgårdsskolen
ikke aktiv
- - -
Egebjerg Skole - - - Se på kort
Højby Skole - 0.0 | - Se på kort
Odden Skole 3.346 | - 354,434 kr. Se på kort
Vig Skole 3.479 | - 391,481 kr. Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »