DinGeo — i hele Danmark

Vallekilde-Hørve Friskole
Privatskole i Odsherred Kommune


Antal Elever
181
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
79.601 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
12.743 kr
Mere Info 

Vallekilde-Hørve Friskole


Adresse:
Vallekilde-Hørve Friskole
Vallekildevej 103,
4534 Hørve

Institutionsnummer:
305015

Skoleleder:
Bo Espersen

Telefon:
5965 6834

Email:
kontor@vhfriskole.dk

Webside:
http://www.vh-friskole.dk

Læs mere om skoledata »

Vallekilde-Hørve Friskole

Vallekilde-Hørve Friskole er en privatskole i Odsherred KommuneKaraktergennemsnit på Vallekilde-Hørve Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vallekilde-Hørve Friskole - - - - -
Odsherred Kommune 5.5 7.4 7.75.5 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Vallekilde-Hørve Friskole har over de sidste syv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Vallekilde-Hørve Friskole dækkende syv år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Vallekilde-Hørve Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vallekilde-Hørve Friskole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Odsherred Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Vallekilde-Hørve Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 181 elever på Vallekilde-Hørve Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,9 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Vallekilde-Hørve Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vallekilde-Hørve Friskole er en privatskole med 169 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vallekilde-Hørve Friskole ligger i Odsherred Kommune, der årligt investerer 79,601 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 26. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Odsherred Kommune har forhold for børn og unge der er under gennemsnittet Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Vallekilde-Hørve Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 12.743 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 23 grundskoler i Odsherred Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Odsherred Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nr. Asmindrup Friskole - 0.0 | -
Nykøbing Skole 3.660 | 0.0 | 418,611 kr. Se på kort
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - Se på kort
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - Se på kort
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - Se på kort
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - Se på kort
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - Se på kort
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - Se på kort
Asnæs Skole 3.396 | 0.0 | 449,506 kr. Se på kort
Fårevejle Skole 3.552 | 0.0 | 387,150 kr. Se på kort
Sydskolen, afdeling Grevinge - - - Se på kort
Hørve Skole 3.424 | - 400,249 kr. Se på kort
Fårevejle Fri- og Efterskole - 0.0 | -
Høve Friskole
ikke aktiv
- - -
  Vallekilde-Hørve Friskole - 0.0 | -
Friskolen i Starreklinte - 0.0 | -
Grundtvigsskolen
ikke aktiv
- - -
Rørvig Friskole - 0.0 | -
Nordgårdsskolen
ikke aktiv
- - -
Egebjerg Skole - - - Se på kort
Højby Skole - 0.0 | - Se på kort
Odden Skole 3.346 | - 354,434 kr. Se på kort
Vig Skole 3.479 | - 391,481 kr. Se på kort

Kommunens 23 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »