DinGeo — i hele Danmark

Kildeskolen
Folkeskole i Ringsted Kommune


Antal Elever
99
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
67.998 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
14.839 kr
Mere Info 

Kildeskolen

Kildeskolen
Kildeskolen i Ringsted Kommune.

Adresse:
Kildeskolen
Gyrstinge Bygade 34,
4100 Ringsted

Skoleleder:
Vibeke Havre

Telefon:
5762 7260

Email:
kildeskolen@ringsted.dk

Webside:
http://kilde-skolen.skoleporten.dk/sp/

Karaktergennemsnit på KildeskolenKildeskolen skriver om sig selv:

På Kildeskolen forbereder vi børnene på at kunne orientere sig i, forstå og handle som individer og som borgere i et Danmark, som år for år påvirkes mere og mere af globaliseringen og den internationale udvikling.

Læs mere på Kildeskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Kildeskolen

Der er desværre ikke trivselsdata fra Kildeskolen.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Kildeskolen

! Fravær 2017/18

Kildeskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Kildeskolen hele 11,4 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Kildeskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Kildeskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 99 elever på Kildeskolen. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kildeskolen er en folkeskole med 99 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kildeskolen ligger i Ringsted Kommune, der årligt investerer 67,998 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 39. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Ringsted Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Kildeskolen er en privatskole. Den årlige forædrebetaling er 14.839 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Ringsted Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal