DinGeo — i hele Danmark

Nordbakkeskolen

Nordbakkeskolen er en folkeskole med 214 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.

Nøgletal for Nordbakkeskolen

! Trivsel på Nordbakkeskolen

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Nordbakkeskolen er 3.525, hvilket er under landsgennemsnittet. Splitter man trivselsundersøgelsen op i fire hovedgrupper af spørgsmål, kan må få et lidt mere nuanceret indblik:

Den sociale trivsel på Nordbakkeskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.9, hvilket er den 71 dårligste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Nordbakkeskolen har en faglig trivsel 3.6, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 216. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nordbakkeskolen har en score på 3.4, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1114. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Nordbakkeskolen har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 735. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Skolens gennemsnitlige elevfravær lå i skoleåret 2017-2018 på 5,6 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Nordbakkeskolen (røde søjler) og folkeskolernes landsgennemsnit (grå søjler).

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Nordbakkeskolen har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 468.901 kr. Familierne i skoledistriktet har indkomster lidt over genmnemsnittet.


Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Trivselsdata stammer fra 2017 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. 2017-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever. Note: Trivselsscore er angivet på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (god).
Datakilde: Undervisningsministeriet

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet.
Datakilde: Ugebrevet A4

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Ringsted Kommune

Grundskolerne i Ringsted Kommune

Nordbakkeskolen ligger i Ringsted Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 67,998 kr. per folkeskoleelev - Det er relativt meget og faktisk den 39. højeste udgift per elev blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Ringsted Kommune her »

Du kan se og sammenligne alle kommunens 19 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Allindelille Friskole - 0.5 | - 147 Se på kort
Byskovskolen, afd. Benløse 3.675 | 0.2 | 487,111 kr. 500 Se på kort
Campusskolen 3.700 | -0.1 | 423,473 kr. 743 Se på kort
Ringsted Lilleskole - 0.5 | - 173 Se på kort
Vigersted Skole 3.600 | -0.1 | 477,478 kr. 318 Se på kort
Kværkeby Friskole - - - 72 Se på kort
Allindelille Skole
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Kildeskolen - - - 86 Se på kort
Kværkeby Skole
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
  Nordbakkeskolen 3.525 | - 468,901 kr. 213 Se på kort
Søholmskolen 3.600 | - 508,231 kr. 164 Se på kort
Vetterslev-Høm Skole
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Dagmarskolen 3.825 | - 363,800 kr. 473 Se på kort
Valdemarskolen 3.625 | - 395,978 kr. 650 Se på kort
Ringsted Ny Friskole - 0.1 | - 236 Se på kort
Ringsted Privatskole - 0.6 | - 111 Se på kort
Sct Joseph Skole - -0.1 | - 265 Se på kort
Sdr. Parkskolen
ikke aktiv
- - - 0 Se på kort
Byskovskolen, afd. Asgård 3.900 | - 454,460 kr. 263 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Nordbakkeskolen
Farendløsevej 20,
4100 Ringsted

Skoleleder:
Lisbeth Lindequist

Telefon:
5762 7320

Email:
nordbakkeskolen@ringsted.dk

Webside: