DinGeo — i hele Danmark

Frederiksberg Privatskole
Privatskole i Rødovre Kommune


Antal Elever
221
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,0%
Mere Info 
Udgift per elev
80.832 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
16.290 kr
Mere Info 

Frederiksberg Privatskole


Adresse:
Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59,
2610 Rødovre

Institutionsnummer:
175017

Skoleleder:
Pia Fribo

Telefon:
3672 4480

Email:
frb@frb-privatskole.dk

Webside:
http://www.frb-privatskole.dk

Læs mere om skoledata »

Frederiksberg Privatskole

Frederiksberg Privatskole er en privatskole i Rødovre KommuneKaraktergennemsnit på Frederiksberg Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Frederiksberg Privatskole - - - - -
Rødovre Kommune 6.1 7.3 8.36.5 7.1
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Frederiksberg Privatskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Frederiksberg Privatskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Frederiksberg Privatskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Frederiksberg Privatskole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Rødovre Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Frederiksberg Privatskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 221 elever på Frederiksberg Privatskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,9 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Frederiksberg Privatskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Frederiksberg Privatskole er en privatskole med 216 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Frederiksberg Privatskole ligger i Rødovre Kommune, der årligt investerer 80,832 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 21. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rødovre Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Frederiksberg Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 16.290 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 7 grundskoler i Rødovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Rødovre Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hendriksholm Skole 3.562 | 0.0 | 413,717 kr. Se på kort
Islev Skole 3.427 | 0.0 | 488,369 kr. Se på kort
Nyager Skole 3.464 | 0.0 | 497,410 kr. Se på kort
Rødovre Skole 3.657 | 0.0 | 501,370 kr. Se på kort
Tinderhøj Skole 3.584 | 0.0 | 428,404 kr. Se på kort
Valhøj Skole 3.672 | 0.0 | 374,341 kr. Se på kort
  Frederiksberg Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 7 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »