DinGeo — i hele Danmark

Ros Privatskole
Privatskole i Roskilde Kommune


Antal Elever
198
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,5
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
50,5%
Mere Info 
Udgift per elev
63.887 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
6.525 kr
Mere Info 

Ros Privatskole


Adresse:
Ros Privatskole
Maglehøjen 1,
4000 Roskilde

Skoleleder:
Muhammet Ataseven

Telefon:
4636 0058

Email:
info@rosps.dk

Webside:
http://Datakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Karaktergennemsnit på Ros Privatskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ros Privatskole - - - - -
Roskilde Kommune 7.9 7.3 8.57.2 7.7
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Ros Privatskole har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.5

Ros Privatskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.5. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ros Privatskole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Roskilde Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Ros Privatskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Ros Privatskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Ros Privatskole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 50,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 198 elever på Ros Privatskole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 19,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ros Privatskole er en privatskole med 209 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ros Privatskole ligger i Roskilde Kommune, der årligt investerer 63,887 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Roskilde Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ros Privatskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 6.525 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskolerne i Roskilde Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 27 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Absalons Skole 3.681 | -0.4 | 523,936 kr. Se på kort
Baunehøjskolen 3.740 | -0.5 | 594,341 kr. Se på kort
Dåstrup Skole 3.719 | -0.1 | 565,249 kr. Se på kort
Freds Skole - 0.1 | - Se på kort
Gadstrup Skole 3.681 | 0.0 | 552,980 kr. Se på kort
Hedegårdenes Skole 3.719 | 0.1 | 444,683 kr. Se på kort
Himmelev Skole 3.741 | -0.1 | 689,539 kr. Se på kort
Jyllinge Skole 3.659 | -0.4 | 583,442 kr. Se på kort
Klostermarksskolen 3.800 | 0.5 | 609,603 kr. Se på kort
Lindebjergskolen 3.664 | 0.3 | 563,563 kr. Se på kort
Lynghøjskolen 3.692 | 0.1 | 566,171 kr. Se på kort
Margretheskolen 3.722 | 0.1 | 554,012 kr. Se på kort
Peder Syv Skolen 3.678 | 0.0 | 505,815 kr. Se på kort
  Ros Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Lille Skole - -0.2 | - Se på kort
Roskilde Private Realskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Private Skole - 0.4 | - Se på kort
Sct. Jørgens Skole 3.713 | -0.3 | 340,175 kr. Se på kort
Skt. Josefs Skole - 0.1 | - Se på kort
Tjørnegårdskolen 3.714 | -0.4 | 402,406 kr. Se på kort
Trekronerskolen 3.740 | 0.2 | 472,629 kr. Se på kort
Viby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Vor Frue Skole 3.721 | 0.4 | 561,630 kr. Se på kort
Østervangsskolen 3.711 | 0.3 | 366,699 kr. Se på kort
Vindinge Skole 3.736 | - 594,879 kr. Se på kort
Kristofferskolen - - - Se på kort
TCR TiendeklasseCenter Roskilde - - - Se på kort