DinGeo — i hele Danmark

Viby Friskole
Privatskole i Roskilde Kommune


Antal Elever
201
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,5%
Mere Info 
Udgift per elev
63.887 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
13.315 kr
Mere Info 

Viby Friskole


Adresse:
Viby Friskole
Vibygårdsvej 50,
4130 Viby Sjælland

Skoleleder:
Sanne Sandal Poulsen, konst.

Telefon:
4619 3244

Email:
kontor@viby-friskole.dk

Webside:
http://www.viby-friskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Karaktergennemsnit på Viby Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Viby Friskole - - - - -
Roskilde Kommune 7.9 7.3 8.57.2 7.7
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Viby Friskole har over de sidste 8 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.2

Viby Friskole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Viby Friskole er nummer 10 blandt grundskolerne i Roskilde Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Viby Friskole

Der er desværre ikke trivselsdata fra Viby Friskole.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevtal og Herkomst på Viby Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 97,5 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 201 elever på Viby Friskole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Viby Friskole er en privatskole med 200 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Viby Friskole ligger i Roskilde Kommune, der årligt investerer 63,887 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Roskilde Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Viby Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 13.315 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 27 grundskoler i Roskilde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskolerne i Roskilde Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 27 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Absalons Skole 3.681 | -0.4 | 523,936 kr. Se på kort
Baunehøjskolen 3.740 | -0.5 | 594,341 kr. Se på kort
Dåstrup Skole 3.719 | -0.1 | 565,249 kr. Se på kort
Freds Skole - 0.1 | - Se på kort
Gadstrup Skole 3.681 | 0.0 | 552,980 kr. Se på kort
Hedegårdenes Skole 3.719 | 0.1 | 444,683 kr. Se på kort
Himmelev Skole 3.741 | -0.1 | 689,539 kr. Se på kort
Jyllinge Skole 3.659 | -0.4 | 583,442 kr. Se på kort
Klostermarksskolen 3.800 | 0.5 | 609,603 kr. Se på kort
Lindebjergskolen 3.664 | 0.3 | 563,563 kr. Se på kort
Lynghøjskolen 3.692 | 0.1 | 566,171 kr. Se på kort
Margretheskolen 3.722 | 0.1 | 554,012 kr. Se på kort
Peder Syv Skolen 3.678 | 0.0 | 505,815 kr. Se på kort
Ros Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Lille Skole - -0.2 | - Se på kort
Roskilde Private Realskole - 0.5 | - Se på kort
Roskilde Private Skole - 0.4 | - Se på kort
Sct. Jørgens Skole 3.713 | -0.3 | 340,175 kr. Se på kort
Skt. Josefs Skole - 0.1 | - Se på kort
Tjørnegårdskolen 3.714 | -0.4 | 402,406 kr. Se på kort
Trekronerskolen 3.740 | 0.2 | 472,629 kr. Se på kort
  Viby Friskole - -0.2 | - Se på kort
Vor Frue Skole 3.721 | 0.4 | 561,630 kr. Se på kort
Østervangsskolen 3.711 | 0.3 | 366,699 kr. Se på kort
Vindinge Skole 3.736 | - 594,879 kr. Se på kort
Kristofferskolen - - - Se på kort
TCR TiendeklasseCenter Roskilde - - - Se på kort