DinGeo — i hele Danmark

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har 56.133 indbyggere og et årligt budget på 4.7 mia. kroner. Rudersdal Kommune blev dannet med kommunalreformen i 2007 og har taget navn efter Rudersdal Kro. Kroen har navn efter den allerede i middelalderen nedlagte landsby Rude, der også har givet navn til Rude Skov.

Rudersdal Kommune har altid været et gennemgangsområde for rejsende mellem København og Nordsjælland. Kongevejen, der krydser kommunen blev i 1584 anlagt som stenbelagt vej fra København til Frederiksborg.

Rudersdal har flotte nøgletal. Kommunen har landets laveste kommuneskat og en relativ lav grundskyldspromille. Folkeskolerne har flotte trivselstal og eleverne klarer sig godt ved afgangseksamen.


Kontakt

Adresse:
Rudersdal Kommune
Øverødvej 2,
2840 Holte

Email:
rudersdal@rudersdal.dk

Webside:
www.rudersdal.dk

Nøgletal for Rudersdal Kommune

Dårligt helbred #12/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 9 procent af indbyggerne i Rudersdal Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

! Middellevetid #53/98

Middellevetiden i Rudersdal Kommune er 80.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Rudersdal Kommune sig på plads nr. 53. Over de sidste fire år er middellevetiden i Rudersdal Kommune desværre faldet med -1.2 år.

! Alkoholforbrug #71/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Rudersdal Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Rudersdal Kommune på en 71. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #1/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Rudersdal Kommune, der ryger. I 2013 røg 12.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #13/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Rudersdal Kommune er det heldigvis hele 31.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Rudersdal Kommune på en 13. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #10/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Rudersdal Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 10.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 10. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #57/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Rudersdal Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1642 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1490 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #7/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Rudersdal Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.5 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #2/98

I 2019 var 0.5 per 1000 indbyggere i Rudersdal Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #94/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 94 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Rudersdal Kommune behandlet 1643 byggesager med 4 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 55 dage. Prisen var i 2019 748 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Rudersdal Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #7/98

Blandt Rudersdal Kommunes folkeskoleelever trives 39.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 7. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (39.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #37/98

Rudersdal Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.091. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 37. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #4/98

I 2017 var Rudersdal Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 8.1. Det er langt over 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #2/96

I 2018 var 0.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Rudersdal Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #23/98

Der er i Rudersdal Kommune 88.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 23. plads.

Anbragte Børn #13/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 13. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #30/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Rudersdal Kommune 74.9 procent.Det placerer kommunen på en flot 30. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Rudersdal Kommune her »
! Udgifter til idræt #35/98

Rudersdal Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Rudersdal Kommune i gennemsnit 948 kr. om året pr. borger på idræt. 839 kr. på drift og 110 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #72/98

Rudersdal Kommune har 15.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 72. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #9/98

Borgerne i Rudersdal Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #67/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Rudersdal Kommune 7.2 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #3/98

I 2017 var der i Rudersdal Kommune 0.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #81/98

I 2017 var der i Rudersdal Kommune 47.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #2/98

Rudersdal Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 349,034 kr.Det er den 2. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #11/98

Rudersdal Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 55,734 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #3/98

I Rudersdal Kommune er der 6.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 3. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #1/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Rudersdal Kommune 22.5 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 1 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #27/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Rudersdal Kommune 22.93, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 27 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #47/98

Rudersdal Kommune har en langfristet gæld på 15,691 kr per indbygger.Det er danmarks 47. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #17/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 78.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Rudersdal Kommune på en flot 17. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 78.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #46/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Rudersdal Kommune at vokse med 3.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #20/98

I Rudersdal Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #3/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Rudersdal Kommune var 491,479 kr. Det er en den 3. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #3/98

1.4 procent af befolkningen i Rudersdal Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #48/98

Der er jobvækst Rudersdal Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Rudersdal Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Rudersdal Kommune
Der er 493 boliger til salg i Rudersdal Kommune

Dags dato (7. oktober 2022) er der 493 boliger til salg i Rudersdal Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 766 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Rudersdal Kommune:

Se alle boliger til salg i Rudersdal Kommune her »

Grundskoler i Rudersdal Kommune

Folkeskoler i Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 18 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Rudersdal Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,359 kr., er den 30. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Rudersdal Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Rudersdal Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Rudersdal Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Birkerød Skole | 3.612   -0.1 | 687,132 kr. rudersdal_birkeroed 
Bistrupskolen - -0.2 | - rudersdal_soeholmskolen 
Dronninggårdskolen - 0.3 | - rudersdal_holte_skole 
Ny Holte Skole - 0.3 | - rudersdal_holte_skole 
Nærum Skole - 0.3 | - rudersdal_ravnholm_skole 
Sjælsøskolen - 0.3 | - rudersdal_rude_skov_skolen 
Skovlyskolen | 3.632   0.1 | 916,692 kr. rudersdal_skovlyskolen 
Toftevangskolen - -0.3 | - rudersdal_soeholmskolen 
Trørødskolen | 3.786   0.0 | 787,709 kr. rudersdal_traeroedskolen 
Vangeboskolen - 0.5 | - rudersdal_ravnholm_skole 
Vedbæk Skole | 3.636   -0.2 | 858,454 kr. rudersdal_vedbaek_skole 
Høsterkøb Skole - - - rudersdal_rude_skov_skolen 
Kajerødskolen - - - -
Parkvejskolen - - - -
Ravnholm Skole | 3.674   - - -
Søholmskolen | 3.553   - - -
Holte Skole | 3.663   - - -
Rude Skov Skole | 3.589   - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Rudersdal Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Birkerød Privatskole 0.3 |
Nærum Privatskole 0.5 |
Rudersdal Lilleskole -0.1 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.