DinGeo — i hele Danmark

Dronninggårdskolen
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
737
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
94,0%
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
889.391 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
72.832
Mere Info 
Boliger til salg
29
Mere Info 

Dronninggårdskolen

Dronninggårdskolen
Dronninggårdskolen i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Dronninggårdskolen
Rønnebærvej 33,
2840 Holte

Skoleleder:
Gitte Moltzen

Telefon:
4611 4500

Email:
dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Webside:
http://www.dronninggaardskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Dronninggårdskolen

Dronninggårdskolen er en folkeskole i Rudersdal Kommune, der hører til skoledistriktet Dronninggårdskolen. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Dronninggårdskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Dronninggårdskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 29 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Dronninggårdskolen er vist med det grønne ikon . Dronninggårdskolen tilhører skoledistriktet Dronninggårdskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Rudersdal Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Dronninggårdskolen

Karaktergennemsnit i 2020   8.9

Dronninggårdskolen havde i 2019/20 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 1.9 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Dronninggårdskolen er desuden 0.7 højere end gennemsnittet i Rudersdal Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Dronninggårdskolen8.9 8.8 9.5 8.3 8.9
Rudersdal Kommune 8.4 8.2 8.97.8 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Dronninggårdskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Dronninggårdskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Dronninggårdskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Rudersdal Kommune.


Dronninggårdskolen skriver om sig selv:

I skoleåret 2017 – 2018 underviser Dronninggårdskolen 766 elever, fordelt på børnehaveklasser til 9. skoleår. Skolen beskæftiger ca. 60 lærere og ca. 23 pædagoger og i alt ca. 110 personaler er ansat på skolen. Dronninggårdskolen har eksisteret siden december 1996 og afløste det daværende Holte Gymnasium. I mellemtiden har skolen nydt godt af en gennemgribende ombygning.

Læs mere på Dronninggårdskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Dronninggårdskolen

Trivsel   3.82

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Dronninggårdskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Dronninggårdskolen:

Der er god social trivsel på Dronninggårdskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.23, hvilket er den 169 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Dronninggårdskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Dronninggårdskolen har en faglig trivsel 3.95, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 27. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Dronninggårdskolen scorer fint på ro og orden 3.87, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 322. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Dronninggårdskolen har en gennemsnitlig score: 3.30, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 595. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Dronninggårdskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Dronninggårdskolen

! Fravær 2018/19

Dronninggårdskolen havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 6,4 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Dronninggårdskolen hele 12,8 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Dronninggårdskolen har over de sidste 9 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Dronninggårdskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 94 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 737 elever på Dronninggårdskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Dronninggårdskolen er en folkeskole med 766 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Dronninggårdskolen ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Dronninggårdskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 889.391 kr.

Forældrebetaling

Dronninggårdskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Dronninggårdskolen skoledistrikt

!Udbudspriser

Dronninggårdskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 11 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 26.651 til 125.000 kr/m2, med et gennemsnit på 72.832 kr/m2 (median 69.911 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


29 boliger til salg

Med 29 boliger til salg (16. juni 2021) i skoledistrikt Dronninggårdskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Dronninggårdskolen her »

Grundskolerne i Rudersdal Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Birkerød Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Birkerød Skole 3.733 | -0.1 | 687,132 kr. Se på kort
Bistrupskolen 3.714 | -0.2 | 654,932 kr. Se på kort
  Dronninggårdskolen 3.816 | 0.3 | 889,391 kr. Se på kort
Ny Holte Skole 3.784 | 0.3 | 841,352 kr. Se på kort
Nærum Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Nærum Skole 3.746 | 0.3 | 513,404 kr. Se på kort
Rudersdal Lilleskole - -0.1 | - Se på kort
Sjælsøskolen 3.746 | 0.3 | 738,873 kr. Se på kort
Skovlyskolen 3.695 | 0.1 | 916,692 kr. Se på kort
Toftevangskolen 3.730 | -0.3 | 681,558 kr. Se på kort
Trørødskolen 3.857 | 0.0 | 787,709 kr. Se på kort
Vangeboskolen 3.750 | 0.5 | 875,334 kr. Se på kort
Vedbæk Skole 3.808 | -0.2 | 858,454 kr. Se på kort
Høsterkøb Skole 3.915 | - 797,428 kr. Se på kort
Kajerødskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Parkvejskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort