DinGeo — i hele Danmark

Skovlyskolen
Folkeskole i Rudersdal Kommune


Antal Elever
495
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
3,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,7%
Mere Info 
Udgift per elev
63.359 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
916.692 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
65.514
Mere Info 
Boliger til salg
3
Mere Info 

Skovlyskolen

Skovlyskolen
Skovlyskolen i Rudersdal Kommune.

Adresse:
Skovlyskolen
Borgm.Schneiders Vej 40,
2840 Holte

Skoleleder:
Kirsten Frøhlich Brønd

Telefon:
4611 3170

Email:
skovlyskolen@rudersdal.dk

Webside:
http://www.skovlyskolen.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Skovlyskolen

Skovlyskolen er en folkeskole i Rudersdal Kommune, der hører til skoledistriktet Skovlyskolen. Se mere på kommunens hjemmeside her » Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Skovlyskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Skovlyskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 3 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Skovlyskolen er vist med det grønne ikon . Skovlyskolen tilhører skoledistriktet Skovlyskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Rudersdal Kommune er hentet fra GeoFA. Du kan se alle Rudersdal Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Skovlyskolen

Karaktergennemsnit i 2020   7.8

Skovlyskolen havde i 2019/20 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 1.5 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skovlyskolen8.5 7.7 9.1 7.6 7.8
Rudersdal Kommune 8.4 8.2 8.97.8 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Skovlyskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Skovlyskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skovlyskolen er nummer 7 blandt grundskolerne i Rudersdal Kommune.


Skovlyskolen skriver om sig selv:

Skovlyskolen er den lokale skole placeret midt i Paradiskvarteret. Skovlyskolen er en velfungerende skole med energiske, nysgerrige og deltagende børn. Engagerede forældre og kompetente medarbejdere. Vi har høj fokus på skoleudvikling, specielt i forhold til hvordan skoleudvikling kan skabe større kvalitet og energi både i forhold til medarbejdere og børn.

Læs mere på Skovlyskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skovlyskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skovlyskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skovlyskolen:

Den sociale trivsel på Skovlyskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 797 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skovlyskolen har en faglig trivsel 3.77, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 412. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovlyskolen scorer fint på ro og orden 3.81, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 557. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovlyskolen har en gennemsnitlig score: 3.28, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 680. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skovlyskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skovlyskolen

Fravær 2019/20

Skovlyskolen havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 3,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,3 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skovlyskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 92,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 495 elever på Skovlyskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skovlyskolen er en folkeskole med 477 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skovlyskolen ligger i Rudersdal Kommune, der årligt investerer 63,359 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Rudersdal Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skovlyskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 916.692 kr.

Forældrebetaling

Skovlyskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Rudersdal Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skovlyskolen skoledistrikt

!Udbudspriser

Skovlyskolen skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 3 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 58.291 til 75.424 kr/m2, med et gennemsnit på 65.514 kr/m2 (median 60.559 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! tre boliger boliger til salg

Med tre boliger til salg (30. juli 2021) i skoledistrikt Skovlyskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skovlyskolen her »

Grundskolerne i Rudersdal Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Birkerød Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Birkerød Skole 3.733 | -0.1 | 687,132 kr. Se på kort
Bistrupskolen 3.714 | -0.2 | 654,932 kr. Se på kort
Dronninggårdskolen 3.816 | 0.3 | 889,391 kr. Se på kort
Ny Holte Skole 3.784 | 0.3 | 841,352 kr. Se på kort
Nærum Privatskole - 0.5 | - Se på kort
Nærum Skole 3.746 | 0.3 | 513,404 kr. Se på kort
Rudersdal Lilleskole - -0.1 | - Se på kort
Sjælsøskolen 3.746 | 0.3 | 738,873 kr. Se på kort
  Skovlyskolen 3.695 | 0.1 | 916,692 kr. Se på kort
Toftevangskolen 3.730 | -0.3 | 681,558 kr. Se på kort
Trørødskolen 3.857 | 0.0 | 787,709 kr. Se på kort
Vangeboskolen 3.750 | 0.5 | 875,334 kr. Se på kort
Vedbæk Skole 3.808 | -0.2 | 858,454 kr. Se på kort
Høsterkøb Skole 3.915 | - 797,428 kr. Se på kort
Kajerødskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Parkvejskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort