DinGeo — i hele Danmark

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune ligger smukt placeret midt imellem skove og søer. De skønne omgivelser afspejler sig også i nogle af landets højeste huspriser på de rigtige beliggenheder. Kommunens 92.024 indbyggere kan sejle med verdens ældste kulfyrede dampskib Hjejlen og komme tørskoet fra Asger Jorn-museet til Himmelbjergets fod i Skanderborg Kommune.

Det er måske den megen flotte natur, der gør at Silkeborg Kommune har rigtig flotte tal, når det kommer til Sundhed og der er også gode tal på de andre områder. Dækker Silkeborg by ikke dine behov, så er der gode forbindelser med en meget debatteret motorvej til både Herning og Aarhus.


Kontakt

Adresse:
Silkeborg Kommune
Søvej 1,
8600 Silkeborg

Email:
kommunen@silkeborg.dk

Webside:
www.silkeborgkommune.dk

Nøgletal for Silkeborg Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Silkeborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #19/98

Middellevetiden i Silkeborg Kommune er 81.3 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Silkeborg Kommune sig på plads nr. 19. Over de sidste fire år er middellevetiden i Silkeborg Kommune øget med 1.1 år.

Alkoholforbrug #5/98

Relativt få indbyggere i Silkeborg Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 5.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Silkeborg Kommune på en 5. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #11/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Silkeborg Kommune, der ryger. I 2013 røg 17.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #9/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Silkeborg Kommune er det heldigvis hele 32.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Silkeborg Kommune på en 9. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #21/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Silkeborg Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 21. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #34/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Silkeborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1578 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1574 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #62/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Silkeborg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.5 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #31/98

I 2019 var 1.3 per 1000 indbyggere i Silkeborg Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #12/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 12 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Silkeborg Kommune behandlet 5757 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 27 dage. Prisen var i 2019 482 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Silkeborg Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #14/98

Blandt Silkeborg Kommunes folkeskoleelever trives 36.4 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 14. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (36.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #55/98

Silkeborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.025. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 55. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #37/98

I 2017 var Silkeborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.0. Det er samme resultat som 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #5/96

I 2018 var 1.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Silkeborg Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #69/98

Der er i Silkeborg Kommune 53.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 69. plads.

Anbragte Børn #16/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 16. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #33/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Silkeborg Kommune 74.7 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 33. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Silkeborg Kommune her »
Udgifter til idræt #20/98

Silkeborg Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Silkeborg Kommune i gennemsnit 1133 kr. om året pr. borger på idræt. 791 kr. på drift og 342 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #78/98

Silkeborg Kommune har 15.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 78. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #24/98

Borgerne i Silkeborg Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #38/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Silkeborg Kommune 5.0 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #25/98

I 2017 var der i Silkeborg Kommune 1.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #32/98

I 2017 var der i Silkeborg Kommune 29.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #36/98

Silkeborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 183,984 kr.Det er den 36. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #28/98

Silkeborg Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,728 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #35/98

I Silkeborg Kommune er der 3.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 35. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Silkeborg Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #67/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Silkeborg Kommune 28.26, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 32 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #5/98

Silkeborg Kommune har en langfristet gæld på 6,525 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Silkeborg Kommune på en flot 5. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #23/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Silkeborg Kommune på en flot 23. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #30/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Silkeborg Kommune at vokse med 5.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #38/98

I Silkeborg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #38/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Silkeborg Kommune var 315,761 kr. Det er en den 38. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #21/98

2.7 procent af befolkningen i Silkeborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #47/98

Der er jobvækst Silkeborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Silkeborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Silkeborg Kommune
Der er 1018 boliger til salg i Silkeborg Kommune

Dags dato (2. december 2023) er der 1018 boliger til salg i Silkeborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Silkeborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Silkeborg Kommune her »

Grundskoler i Silkeborg Kommune

Folkeskoler i Silkeborg Kommune


Silkeborg Kommune er inddelt i 27 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 30 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Silkeborg Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 60,529 kr., er den 15. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Silkeborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Silkeborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Silkeborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Trekløverskolen, Silkeborg | 3.561   - - -
Funder-Kragelund Skole, Silkeborg | 3.569   - - -
Gjern Skole | 3.706   - 512,380 kr. silkeborg_gjern 
Grauballe Skole | 3.844   - 523,696 kr. silkeborg_grauballe 
Fårvang Skole | 3.589   0.0 | 458,887 kr. silkeborg_faarvang 
Sorring Skole | 3.672   - 499,317 kr. silkeborg_sorring 
Voel Skole | 3.761   - 550,685 kr. silkeborg_voel 
Sølystskolen | 3.694   0.0 | 340,632 kr. silkeborg_soelyst 
Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder - 0.0 | - silkeborg_funder 
Dybkærskolen | 3.658   0.0 | 514,820 kr. silkeborg_dybkaer 
Kragelund Skole - - - silkeborg_kragelund 
Linå Skole - - - -
Resenbro Skole | 3.699   - 525,121 kr. silkeborg_resenbro 
Sejs Skole | 3.828   0.0 | 595,453 kr. silkeborg_sejs 
Skægkærskolen | 3.539   0.0 | 486,500 kr. silkeborg_skaegkaer 
Vestre Skole | 3.653   0.0 | 308,220 kr. silkeborg_vestre 
Virklund Skole | 3.763   0.0 | 595,019 kr. silkeborg_virklund 
Balleskolen | 3.614   0.0 | 518,924 kr. silkeborg_balleskolen 
Langsøskolen | 3.593   0.0 | 392,972 kr. silkeborg_langsoe 
Hvinningdalskolen | 3.753   -1.0 | 599,348 kr. silkeborg_hvinningsdal 
Gødvadskolen | 3.693   - 503,808 kr. silkeborg_goedvads 
Buskelundskolen | 3.522   0.0 | 616,756 kr. silkeborg_buskelund 
Bryrup Skole | 3.517   0.0 | 488,800 kr. silkeborg_bryrup 
Gjessø Skole | 3.875   - 543,698 kr. silkeborg_gjessoe 
Frisholm Skole | 3.615   0.0 | 508,403 kr. silkeborg_frisholm 
Ans Skole | 3.675   0.0 | 488,348 kr. silkeborg_ans 
Trekløverskolen, Afdeling Kjellerup - 0.0 | - silkeborg_kjellerup 
Sjørslev Skole - - - silkeborg_sjoerslev 
Thorning Skole | 3.525   0.0 | 438,409 kr. silkeborg_thorning 
Vinderslev Skole - - - silkeborg_vinderslev 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Silkeborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Klippen, Den Kristne Friskole 0.0 |
Kornmod Realskole 0.0 |
Th. Langs Skole 0.0 |
Rudolf Steiner skolen i Silkeborg -
Friskolen i Lemming -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Silkeborg Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Silkeborg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Resedavej/Nørrevang II Silkeborg 1679 37.0 54.3 1.9 66.6 59.5