DinGeo — i hele Danmark

Landsgrav Friskole
Privatskole i Slagelse Kommune


Antal Elever
217
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,8%
Mere Info 
Udgift per elev
69.463 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
14.512 kr
Mere Info 

Landsgrav Friskole


Adresse:
Landsgrav Friskole
Bagervej 5,
4200 Slagelse

Skoleleder:
Patrizia Guastella Lindstrøm

Telefon:
5852 3344

Email:
skoleleder@landsgravfriskole.dk

Webside:
http://www.landsgravfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Landsgrav Friskole

Landsgrav Friskole er en privatskole i Slagelse Kommune

Landsgrav Friskole har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.Karaktergennemsnit på Landsgrav Friskole

Karaktergennemsnit i 2021   7.9

Landsgrav Friskole havde i 2020/21 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 0.4 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Landsgrav Friskole8.0 7.2 7.9 8.4 7.9
Slagelse Kommune 7.2 6.9 8.77.4 7.6
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Landsgrav Friskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Landsgrav Friskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Landsgrav Friskole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Landsgrav Friskole er nummer 11 blandt grundskolerne i Slagelse Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Landsgrav Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stigende Elevtal

Der er 217 elever på Landsgrav Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Landsgrav Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Landsgrav Friskole er en privatskole med 224 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Landsgrav Friskole ligger i Slagelse Kommune, der årligt investerer 69,463 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 27. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Slagelse Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Landsgrav Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 14.512 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Slagelse Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Antvorskov Skole 3.632 | 0.4 | 423,420 kr. Se på kort
Baggesenskolen 3.629 | -0.1 | 329,764 kr. Se på kort
Broskolen 3.643 | 0.1 | 303,498 kr. Se på kort
Dalmose skole 3.695 | -0.3 | 448,285 kr. Se på kort
Dyhrs Skole - 0.9 | -
Eggeslevmagle Skole 3.897 | 1.1 | 452,895 kr. Se på kort
Forlev Friskole - -0.2 | -
Helms Skole - 0.3 | -
  Landsgrav Friskole - 0.1 | -
Lille Egede Friskole - 0.2 | -
Marievangsskolen 3.576 | 0.3 | 418,528 kr. Se på kort
Nymarkskolen 3.650 | 0.1 | 308,351 kr. Se på kort
Nørrevangsskolen
ikke aktiv
- 0.3 | -
Skælskør Skole 3.504 | 0.6 | 418,303 kr. Se på kort
Stillinge Skole 3.575 | 0.6 | 472,565 kr. Se på kort
Søndermarksskolen 3.548 | 0.4 | 378,022 kr. Se på kort
Trelleborg Friskole - -0.9 | -
Tårnborg Skole 3.345 | -0.5 | 407,371 kr. Se på kort
Vemmelev Skole 3.589 | 0.3 | 463,259 kr. Se på kort
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole - - -
Slagelse Privatskole - - -
Flakkebjerg Skole 3.736 | - 479,791 kr. Se på kort
Hashøjskolen 3.612 | - 511,877 kr. Se på kort
Hvilebjergskolen 3.771 | - 442,143 kr. Se på kort
Agersø Skole
ikke aktiv
- - -
Boeslunde Skole - - - Se på kort
Kirkeskovsskolen 3.944 | - 415,224 kr. Se på kort
Omø Skole - - - Se på kort
Vestermose Skole
ikke aktiv
- - -
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse - - - Se på kort

Kommunens 30 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »