DinGeo — i hele Danmark

Trelleborg Friskole
Privatskole i Slagelse Kommune


Antal Elever
173
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,9
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
69.463 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
12.642 kr
Mere Info 

Trelleborg Friskole


Adresse:
Trelleborg Friskole
Strandvejen 121,
4200 Slagelse

Institutionsnummer:
333023

Skoleleder:
Astrid Vind

Telefon:
5123 5131

Email:
kontor@trelleborgfriskole.dk

Webside:
http://www.trelleborgfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Trelleborg Friskole

Trelleborg Friskole er en privatskole i Slagelse KommuneKaraktergennemsnit på Trelleborg Friskole

! Karaktergennemsnit i 2021   6.7

Trelleborg Friskole havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger hele 2.2 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Trelleborg Friskole6.7 6.2 8.3 5.8 6.7
Slagelse Kommune 7.2 6.9 8.77.4 7.6
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Trelleborg Friskole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Trelleborg Friskole dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.9

Trelleborg Friskole har en negativ undervisningseffekt på -0.9. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Trelleborg Friskole er nummer 16 blandt grundskolerne i Slagelse Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Elevtal og Herkomst på Trelleborg Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 173 elever på Trelleborg Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Trelleborg Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Trelleborg Friskole er en privatskole med 163 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Trelleborg Friskole ligger i Slagelse Kommune, der årligt investerer 69,463 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 27. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Slagelse Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Trelleborg Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 12.642 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 30 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Slagelse Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole - - -
Slagelse Privatskole - - -
Dalmose skole 3.725 | -0.3 | 448,285 kr. Se på kort
Flakkebjerg Skole 3.524 | - 479,791 kr. Se på kort
Hashøjskolen 3.578 | - 511,877 kr. Se på kort
Hvilebjergskolen 3.928 | - 442,143 kr. Se på kort
Broskolen 3.526 | 0.1 | 303,498 kr. Se på kort
Baggesenskolen 3.619 | -0.1 | 329,764 kr. Se på kort
Tårnborg Skole 3.426 | -0.5 | 407,371 kr. Se på kort
Vemmelev Skole 3.703 | 0.3 | 463,259 kr. Se på kort
Forlev Friskole - -0.2 | -
Helms Skole - 0.3 | -
Agersø Skole
ikke aktiv
- - -
Boeslunde Skole - - - Se på kort
Eggeslevmagle Skole 3.877 | 1.1 | 452,895 kr. Se på kort
Kirkeskovsskolen 3.692 | - 415,224 kr. Se på kort
Omø Skole 3.794 | - - Se på kort
Skælskør Skole 3.488 | 0.6 | 418,303 kr. Se på kort
Lille Egede Friskole - 0.2 | -
Vestermose Skole
ikke aktiv
- - -
Marievangsskolen 3.576 | 0.3 | 418,528 kr. Se på kort
Nymarkskolen 3.592 | 0.1 | 308,351 kr. Se på kort
Nørrevangsskolen
ikke aktiv
- 0.3 | -
Stillinge Skole 3.614 | 0.6 | 472,565 kr. Se på kort
Søndermarksskolen 3.664 | 0.4 | 378,022 kr. Se på kort
Landsgrav Friskole - 0.1 | -
Dyhrs Skole - 0.9 | -
Antvorskov Skole 3.709 | 0.4 | 423,420 kr. Se på kort
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse - - - Se på kort
  Trelleborg Friskole - -0.9 | -

Kommunens 30 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »