DinGeo — i hele Danmark

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse
Folkeskole i Slagelse Kommune


Antal Elever
259
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
1,9
Mere Info 
Elevfravær
3,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,3%
Mere Info 
Udgift per elev
69.463 kr
Mere Info 

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse i Slagelse Kommune.

Adresse:
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse
Willemoesvej 2B,
4200 Slagelse

Institutionsnummer:
333021

Skoleleder:
Jes Lendhard Hansen

Telefon:
5857 4140

Email:
xclass@slagelse.dk

Webside:
http://www.xclass.dk

Læs mere om skoledata »

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse er en folkeskole i Slagelse Kommune

I forbindelse med skoleudbygningsplanen for Slagelse Kommunes skoler blev det efter høring i de respektive organer vedtaget, at der skulle oprettes et 10. klasse-center i selvstændige lokaliteter. Baggrunden er ændringen af folkeskoleloven i 1997, hvor man gav kommuner mulighed for permanent at etablere selvstændige 10. klasse-centre.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse

Karaktergennemsnit på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse - - - - -
Slagelse Kommune 6.3 7.6 8.56.4 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse har over de sidste to år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse dækkende to år fra 2019 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdisciplinerKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevfravær på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse

Fravær 2020/21

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,1 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 87,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 259 elever på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse er en folkeskole med 256 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse ligger i Slagelse Kommune, der årligt investerer 69,463 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 27. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Slagelse Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 31 grundskoler i Slagelse Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Slagelse Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole - - -
Slagelse Privatskole - - -
Solskinsskolen - - - Se på kort
Dalmose skole 3.725 | 0.0 | 448,285 kr. Se på kort
Flakkebjerg Skole 3.524 | - 479,791 kr. Se på kort
Hashøjskolen 3.578 | - 511,877 kr. Se på kort
Hvilebjergskolen 3.928 | - 442,143 kr. Se på kort
Broskolen 3.526 | 0.0 | 303,498 kr. Se på kort
Baggesenskolen 3.619 | 0.0 | 329,764 kr. Se på kort
Tårnborg Skole 3.426 | 0.0 | 407,371 kr. Se på kort
Vemmelev Skole 3.703 | 0.0 | 463,259 kr. Se på kort
Forlev Friskole - 0.0 | -
Helms Skole - 0.0 | -
Agersø Skole
ikke aktiv
- - -
Boeslunde Skole - - - Se på kort
Eggeslevmagle Skole 3.877 | 1.0 | 452,895 kr. Se på kort
Kirkeskovsskolen 3.692 | - 415,224 kr. Se på kort
Omø Skole 3.794 | - - Se på kort
Skælskør Skole 3.488 | 0.0 | 418,303 kr. Se på kort
Lille Egede Friskole - 0.0 | -
Vestermose Skole
ikke aktiv
- - -
Marievangsskolen 3.576 | 0.0 | 418,528 kr. Se på kort
Nymarkskolen 3.592 | 0.0 | 308,351 kr. Se på kort
Nørrevangsskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Stillinge Skole 3.614 | 0.0 | 472,565 kr. Se på kort
Søndermarksskolen 3.664 | 0.0 | 378,022 kr. Se på kort
Landsgrav Friskole - 0.0 | -
Dyhrs Skole - 1.0 | -
Antvorskov Skole 3.709 | 0.0 | 423,420 kr. Se på kort
  Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse - - - Se på kort
Trelleborg Friskole - 0.0 | -

Kommunens 31 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »