DinGeo — i hele Danmark

Humlum Landsbyordning
Folkeskole i Struer Kommune


Antal Elever
96
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,0
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
3,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
84.546 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
476.584 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
8.207
Mere Info 
Boliger til salg
46
Mere Info 

Humlum Landsbyordning


Adresse:
Humlum Landsbyordning
Chr. Gadesvej 32,
7600 Struer

Institutionsnummer:
671003

Skoleleder:
Benny Bjerre Bræmer-Jensen

Telefon:
9684 8370

Email:
humlumskole@struer.dk

Webside:
http://www.humlum-skole.dk

Læs mere om skoledata »

Humlum Landsbyordning

Humlum Landsbyordning er en folkeskole i Struer Kommune, der hører til skoledistriktet Humlum Skole. Struer kommunes undervisningstilbud er opdelt i 7 distrikter. I hvert distrikt er der et tæt samarbejde med det tilhørende dagtilbud. Kommunens hjemmeside viser skoler og skoledistrikter på kort » og oversigt ».

Humlum Landsbyordning udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Humlum Landsbyordning og det tilhørende skoledistrikt  : Humlum Skole. Du kan se alle Struer Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Humlum Landsbyordning

Trivsel   3.82

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Humlum Landsbyordning er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Humlum Landsbyordning:

Der er god social trivsel på Humlum Landsbyordning. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.29, hvilket er den 40 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Humlum Landsbyordning, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Humlum Landsbyordning har en faglig trivsel 3.98, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 8. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Humlum Landsbyordning har en score på 3.68, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 951. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Humlum Landsbyordning scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.26, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 406. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Humlum Landsbyordning deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Humlum Landsbyordning

Fravær 2020/21

Humlum Landsbyordning havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Humlum Landsbyordning i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Humlum Landsbyordning

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 96 elever på Humlum Landsbyordning. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Humlum Landsbyordning i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Humlum Landsbyordning er en folkeskole med 105 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Humlum Landsbyordning ligger i Struer Kommune, der årligt investerer 84,546 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 15. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Struer Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Humlum Landsbyordning kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet476.584 kr.

Forældrebetaling

Humlum Landsbyordning er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Humlum Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Humlum Landsbyordning har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 29 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 3.688 til 29.975 kr/m2, med et gennemsnit på 8.207 kr/m2 (median 6.158 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 29 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


46 boliger til salg

Med 46 boliger til salg (6. december 2023) i skoledistrikt Humlum Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Humlum Skole her »

Grundskoler i Struer Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret - - - Se på kort
Limfjordsskolen Struer - 1.0 | - Se på kort
Gimsing Skole - - - Se på kort
Hjerm Landsbyordning 3.806 | - 443,113 kr. Se på kort
  Humlum Landsbyordning 3.819 | - 476,584 kr. Se på kort
Langhøjskolen 3.790 | - 430,588 kr. Se på kort
Bremdal Skole 3.669 | - 533,654 kr. Se på kort
Struer Østre Skole - - - Se på kort
Parkskolen 3.638 | 0.0 | - Se på kort
Struer Friskole - 0.0 | -
Resen Friskole - - -
Thyholm Skole - 0.0 | - Se på kort
Thyholm Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 13 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »