DinGeo — i hele Danmark

Limfjordsskolen Struer
Folkeskole i Struer Kommune


Antal Elever
624
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Elevfravær
6,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
77,7%
Mere Info 
Udgift per elev
84.546 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
9.112
Mere Info 
Boliger til salg
70
Mere Info 

Limfjordsskolen Struer


Adresse:
Limfjordsskolen Struer
Drøwten 1,
7600 Struer

Institutionsnummer:
280686

Skoleleder:
Claus Rokkjær

Telefon:
9684 8666

Email:
limfjordsskolen@struer.dk

Webside:
http://www.limfjordsskolen-struer.dk

Læs mere om skoledata »

Limfjordsskolen Struer

Limfjordsskolen Struer er en folkeskole i Struer Kommune, der hører til skoledistriktet Limfjordsskolen Midtbyen. Struer kommunes undervisningstilbud er opdelt i 7 distrikter. I hvert distrikt er der et tæt samarbejde med det tilhørende dagtilbud. Kommunens hjemmeside viser skoler og skoledistrikter på kort » og oversigt ».

Limfjordsskolen Struer og det tilhørende skoledistrikt  : Limfjordsskolen Midtbyen. Du kan se alle Struer Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Limfjordsskolen Struer

Karaktergennemsnit i 2022   8.1

Limfjordsskolen Struer havde i 2021/22 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 0.4 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Limfjordsskolen Struer er desuden 8.1 højere end gennemsnittet i Struer Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Limfjordsskolen Struer8.2 7.5 8.8 7.7 8.1
Struer Kommune 0.0 0.0 0.00.0 0.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Limfjordsskolen Struer har over de sidste seks år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Limfjordsskolen Struer dækkende seks år fra 2017 til og med 2022.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Limfjordsskolen Struer er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Limfjordsskolen Struer er nummer 5 blandt grundskolerne i Struer Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevfravær på Limfjordsskolen Struer

! Fravær 2020/21

Limfjordsskolen Struer havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Limfjordsskolen Struer hele 13,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Limfjordsskolen Struer i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Limfjordsskolen Struer

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 77,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 624 elever på Limfjordsskolen Struer. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 3,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Limfjordsskolen Struer i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Limfjordsskolen Struer er en folkeskole med 634 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Limfjordsskolen Struer ligger i Struer Kommune, der årligt investerer 84,546 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 15. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Struer Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Limfjordsskolen Struer er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Limfjordsskolen Midtbyen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Limfjordsskolen Struer har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 49 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 3.777 til 16.388 kr/m2, med et gennemsnit på 9.112 kr/m2 (median 8.683 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 49 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


70 boliger til salg

Med 70 boliger til salg (6. december 2023) i skoledistrikt Limfjordsskolen Midtbyen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Limfjordsskolen Midtbyen her »

Grundskoler i Struer Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret - - - Se på kort
  Limfjordsskolen Struer - 1.0 | - Se på kort
Gimsing Skole - - - Se på kort
Hjerm Landsbyordning 3.806 | - 443,113 kr. Se på kort
Humlum Landsbyordning 3.819 | - 476,584 kr. Se på kort
Langhøjskolen 3.790 | - 430,588 kr. Se på kort
Bremdal Skole 3.669 | - 533,654 kr. Se på kort
Struer Østre Skole - - - Se på kort
Parkskolen 3.638 | 0.0 | - Se på kort
Struer Friskole - 0.0 | -
Resen Friskole - - -
Thyholm Skole - 0.0 | - Se på kort
Thyholm Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 13 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »