DinGeo — i hele Danmark

Resen Friskole
Privatskole i Struer Kommune


Antal Elever
72
Mere Info 
Ældste klassetrin
8. klasse
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
84.546 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
6.103 kr
Mere Info 

Resen Friskole


Adresse:
Resen Friskole
Lucernemarken 14 A, Resen,
7600 Struer

Institutionsnummer:
671013

Skoleleder:
Anita Bisgaard, konst.

Telefon:
9786 1824

Email:
mail@resenfriskole.dk

Webside:
http://resenfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Resen Friskole

Resen Friskole er en privatskole i Struer KommuneElevtal og Herkomst på Resen Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 72 elever på Resen Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Resen Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Resen Friskole er en privatskole med 62 elever, der underviser elever til og med 8. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Resen Friskole ligger i Struer Kommune, der årligt investerer 84,546 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 15. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Struer Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Resen Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 6.103 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Struer Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret - - - Se på kort
Limfjordsskolen Struer - 1.0 | - Se på kort
Gimsing Skole - - - Se på kort
Hjerm Landsbyordning 3.806 | - 443,113 kr. Se på kort
Humlum Landsbyordning 3.819 | - 476,584 kr. Se på kort
Langhøjskolen 3.790 | - 430,588 kr. Se på kort
Bremdal Skole 3.669 | - 533,654 kr. Se på kort
Struer Østre Skole - - - Se på kort
Parkskolen 3.638 | 0.0 | - Se på kort
Struer Friskole - 0.0 | -
  Resen Friskole - - -
Thyholm Skole - 0.0 | - Se på kort
Thyholm Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 13 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »