DinGeo — i hele Danmark

Gideonskolen
Privatskole i Vallensbæk Kommune


Antal Elever
179
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
68,7%
Mere Info 
Udgift per elev
65.740 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
13.075 kr
Mere Info 

Gideonskolen


Adresse:
Gideonskolen
Strandesplanaden 101,
2665 Vallensbæk Strand

Institutionsnummer:
187005

Skoleleder:
Henrik Due Jensen

Telefon:
4357 0140

Email:
mail@gideonskolen.dk

Webside:
http://www.gideonskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Gideonskolen

Gideonskolen er en privatskole i Vallensbæk Kommune

Gideonskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.Karaktergennemsnit på Gideonskolen

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Gideonskolen - - - - -
Vallensbæk Kommune 6.9 7.3 8.56.8 7.4
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Gideonskolen har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Gideonskolen dækkende otte år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Gideonskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Gideonskolen er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Vallensbæk Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Gideonskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 68,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 179 elever på Gideonskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Gideonskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Gideonskolen er en privatskole med 173 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Gideonskolen ligger i Vallensbæk Kommune, der årligt investerer 65,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 12. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vallensbæk Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Gideonskolen er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 13.075 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Vallensbæk Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egholmskolen 3.597 | 0.0 | 538,684 kr. Se på kort
Pilehaveskolen 3.632 | 0.0 | 538,416 kr. Se på kort
Vallensbæk Skole 3.574 | 0.0 | 429,715 kr. Se på kort
  Gideonskolen - 1.0 | -

Kommunens 4 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »