DinGeo — i hele Danmark

Vallensbæk Skole
Folkeskole i Vallensbæk Kommune


Antal Elever
483
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
66,9%
Mere Info 
Udgift per elev
58.046 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
429.715 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
29.562
Mere Info 
Boliger til salg
9
Mere Info 

Vallensbæk Skole

Vallensbæk Skole
Vallensbæk Skole i Vallensbæk Kommune.

Adresse:
Vallensbæk Skole
Idræts Allé 5,
2625 Vallensbæk

Skoleleder:
Annette Belling

Telefon:
4362 2560

Email:
vsk@vallensbaek.dk

Webside:
http://www.vallensbaekskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Vallensbæk Skole

Vallensbæk Skole er en folkeskole i Vallensbæk Kommune, der hører til skoledistriktet Vallensbæk skole. Du kan se alle Vallensbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Vallensbæk Skole - Læs mere nedenfor. Tjek også de 9 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Vallensbæk Skole er vist med det grønne ikon . Vallensbæk Skole tilhører skoledistriktet Vallensbæk skole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Vallensbæk Kommune er hentet fra Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde. Du kan se alle Vallensbæk Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Vallensbæk Skole

! Karaktergennemsnit i 2020   6.5

Vallensbæk Skole havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 0.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vallensbæk Skole6.5 7.0 7.7 6.2 6.5
Vallensbæk Kommune 7.6 7.4 8.66.4 7.4
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Vallensbæk Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.2

Vallensbæk Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Vallensbæk Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Vallensbæk Kommune.


Vallensbæk Skole skriver om sig selv:

Vallensbæk Kommunes skoler motiverer, udvikler og uddanner børnene ved hjælp af en dygtig, kompetent og engageret medarbejderstab, hvor professionerne tager udgangspunkt i den nyeste viden og teknologi.

Læs mere på Vallensbæk Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Vallensbæk Skole

Trivsel   3.67

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vallensbæk Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vallensbæk Skole:

Den sociale trivsel på Vallensbæk Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 841 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vallensbæk Skole har en faglig trivsel 3.73, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 630. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vallensbæk Skole har en score på 3.74, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 874. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vallensbæk Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.31, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 521. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Vallensbæk Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Vallensbæk Skole

! Fravær 2019/20

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Vallensbæk Skole. I skoleåret 2019-2020 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Vallensbæk Skole hele 14,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vallensbæk Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 66,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 0,8 procent.

Stigende Elevtal

Der er 483 elever på Vallensbæk Skole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,5 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vallensbæk Skole er en folkeskole med 482 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vallensbæk Skole ligger i Vallensbæk Kommune, der årligt investerer 58,046 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 8. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vallensbæk Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 429.715 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Vallensbæk Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 4 grundskoler i Vallensbæk Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Vallensbæk skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Vallensbæk Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 4 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 21.310 til 37.244 kr/m2, med et gennemsnit på 29.562 kr/m2 (median 30.620 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 4 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! ni boliger boliger til salg

Med ni boliger til salg (25. september 2021) i skoledistrikt Vallensbæk skole er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Vallensbæk skole her »

Grundskolerne i Vallensbæk Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 4 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egholmskolen 3.699 | -0.5 | 538,684 kr. Se på kort
Gideonskolen - 0.6 | - Se på kort
Pilehaveskolen 3.695 | -0.1 | 538,416 kr. Se på kort
  Vallensbæk Skole 3.671 | -0.2 | 429,715 kr. Se på kort