DinGeo — i hele Danmark

Ølgod Kristne Friskole
Privatskole i Varde Kommune


Antal Elever
77
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
5,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
85,7%
Mere Info 
Udgift per elev
66.513 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
6.445 kr
Mere Info 

Ølgod Kristne Friskole


Adresse:
Ølgod Kristne Friskole
Lindbjergvej 35,
6870 Ølgod

Institutionsnummer:
280392

Skoleleder:
Ejnar Landkildehus

Telefon:
7077 7035

Email:
kontor@okrif.dk

Webside:
http://www.xn--kf-kka.dk

Læs mere om skoledata »

Ølgod Kristne Friskole

Ølgod Kristne Friskole er en privatskole i Varde KommuneKaraktergennemsnit på Ølgod Kristne Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ølgod Kristne Friskole - - - - -
Varde Kommune 6.2 7.0 7.96.3 6.9
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Ølgod Kristne Friskole har over de sidste tre år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Ølgod Kristne Friskole dækkende tre år fra 2016 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Ølgod Kristne Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ølgod Kristne Friskole er nummer 7 blandt grundskolerne i Varde Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Ølgod Kristne Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 85,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 9 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 77 elever på Ølgod Kristne Friskole. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Ølgod Kristne Friskole i perioden 2013 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ølgod Kristne Friskole er en privatskole med 90 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ølgod Kristne Friskole ligger i Varde Kommune, der årligt investerer 66,513 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 17. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Varde Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Ølgod Kristne Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 6.445 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Varde Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Varde Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10 i Campus - - - Se på kort
Skovlund Friskole - 0.0 | -
  Ølgod Kristne Friskole - 0.0 | -
Nordenskov-Næsbjerg Skole - - - Se på kort
Blåbjergskolen - - - Se på kort
Frelloskolen 3.642 | - - Se på kort
Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling 3.570 | - 435,888 kr. Se på kort
Blåbjergskolen, Outrup afd. 3.929 | - 465,040 kr. Se på kort
Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. 3.608 | 0.0 | 453,051 kr. Se på kort
Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. 3.608 | 0.0 | 453,051 kr. Se på kort
Blåbjerg Friskole - - -
Kvong Friskole
ikke aktiv
- - -
Blåvandshuk Skole 3.607 | 0.0 | 464,984 kr. Se på kort
Blåvandshuk Skole 3.607 | 0.0 | 464,984 kr. Se på kort
Agerbæk Skole 3.621 | 0.0 | 475,865 kr. Se på kort
Agerbæk Skole 3.621 | 0.0 | 475,865 kr. Se på kort
Næsbjerg afdeling 3.642 | 0.0 | 470,205 kr. Se på kort
Næsbjerg afdeling 3.642 | 0.0 | 470,205 kr. Se på kort
Starup Skole 3.905 | - - Se på kort
Nordenskov afdeling 3.692 | - 464,299 kr. Se på kort
Årre Skole 3.726 | - 507,742 kr. Se på kort
Alslev Skole 3.690 | - 519,497 kr. Se på kort
Billum Skole - - - Se på kort
Brorsonskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Horne Skole 3.871 | - 431,971 kr. Se på kort
Janderup Skole 3.679 | - 504,417 kr. Se på kort
Lykkesgårdskolen 3.642 | 1.0 | 442,000 kr. Se på kort
Sct. Jacobi Skole - 0.0 | - Se på kort
Sct. Jacobi Skole - 0.0 | - Se på kort
Thorstrup Skole 3.835 | - 480,825 kr. Se på kort
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole - 0.0 | -
Ansager Skole 3.382 | 0.0 | 446,648 kr. Se på kort
Gaarde Skole
ikke aktiv
- - -
Lindbjerg Skole
ikke aktiv
- - -
Skovlund Skole
ikke aktiv
- - -
Tistrup Skole 3.706 | 0.0 | 424,252 kr. Se på kort
Tistrup Skole 3.706 | 0.0 | 424,252 kr. Se på kort
Ølgod Skole 3.652 | 0.0 | 448,072 kr. Se på kort
Strellev Friskole
ikke aktiv
- - -
Skolen ved Skoven
ikke aktiv
- - -

Kommunens 40 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »