DinGeo — i hele Danmark

Kulsbjerg Skole, Stensved
Folkeskole i Vordingborg Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,5
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
8,1%
Mere Info 
Udgift per elev
75.058 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
434.377 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
10.463
Mere Info 
Boliger til salg
109
Mere Info 

Kulsbjerg Skole, Stensved

Kulsbjerg Skole, Stensved
Kulsbjerg Skole, Stensved i Vordingborg Kommune.

Adresse:
Kulsbjerg Skole, Stensved
Skolevej 1,
4773 Stensved

Institutionsnummer:
361003

Skoleleder:
Nils Nørbo

Telefon:
5536 4670

Email:
kulsbjerg-skole@vordingborg.dk

Webside:
http://www.kulsbjergskole.dk

Læs mere om skoledata »

Kulsbjerg Skole, Stensved

Kulsbjerg Skole, Stensved er en folkeskole i Vordingborg Kommune, der hører til skoledistriktet Kulsbjerg Skole. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Kulsbjerg Skole, Stensved hører under Kulsbjerg Skole. Du kan finde mere information på vores side for Kulsbjerg Skole.

Kulsbjerg skole er et stort aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år. Kulsbjerg Skole har ca. 900 elever fordelt på tre matrikler, da skolen er afdelingsopdelt med en afdeling i Mern, Nyråd og Stensved. Kulsbjerg Skole er demonstrationsskole for IT- i den innovative skole i det 21. århundrede, hvor elev til elev læring er i centrum for udvikling af læringsmiljøet. Skolen arbejder med fleksibel planlægning i teamene, der arbejdes med forskellige læringsrum og alle elever har en lærer som kontaktperson.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Kulsbjerg Skole, Stensved

Kulsbjerg Skole, Stensved og det tilhørende skoledistrikt  : Kulsbjerg Skole. Du kan se alle Vordingborg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Kulsbjerg Skole, Stensved

! Trivsel   3.47

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kulsbjerg Skole, Stensved er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kulsbjerg Skole, Stensved:

Den sociale trivsel på Kulsbjerg Skole, Stensved er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.89, hvilket er den 312 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kulsbjerg Skole, Stensved har en faglig trivsel 3.46, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 377. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kulsbjerg Skole, Stensved har en score på 3.51, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1215. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kulsbjerg Skole, Stensved har en lave score: 2.99, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1140. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Kulsbjerg Skole, Stensved deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Kulsbjerg Skole, Stensved

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Kulsbjerg Skole, Stensved. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 8,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Kulsbjerg Skole, Stensved hele 16,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Kulsbjerg Skole, Stensved i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Kulsbjerg Skole, Stensved. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 4,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Kulsbjerg Skole, Stensved i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kulsbjerg Skole, Stensved er en folkeskole med 481 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kulsbjerg Skole, Stensved ligger i Vordingborg Kommune, der årligt investerer 75,058 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 47. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vordingborg Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 434.377 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Kulsbjerg Skole, Stensved er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Kulsbjerg Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Kulsbjerg Skole, Stensved har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 75 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 4.234 til 28.706 kr/m2, med et gennemsnit på 10.463 kr/m2 (median 9.830 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 75 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


109 boliger til salg

Med 109 boliger til salg (23. april 2024) i skoledistrikt Kulsbjerg Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Kulsbjerg Skole her »

Grundskoler i Vordingborg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Abildhøj Skole - - - Se på kort
Gåsetårnskolen - - - Se på kort
Præstø skole 3.402 | 1.0 | 405,106 kr. Se på kort
Møn skole - - - Se på kort
Kulsbjerg Skole - - - Se på kort
Svend Gønge-skolen - - - Se på kort
Kulsbjerg Skole, Mern 3.578 | - 383,639 kr. Se på kort
Præstø Privatskole - - -
Skolen for Livet - - -
  Kulsbjerg Skole, Stensved 3.469 | 0.0 | 434,377 kr. Se på kort
Friskolen Øster Egesborg - 0.0 | -
Møn Skole, Fanefjord 3.418 | - 283,225 kr. Se på kort
Møn Skole, Hjertebjerg 3.623 | - 376,379 kr. Se på kort
Bogø Kostskole - 0.0 | -
Møn Skole, Stege 3.549 | 0.0 | 368,906 kr. Se på kort
Møn Friskole - 0.0 | -
Præstø Skole, Indskoling/Udskoling
ikke aktiv
- - -
Svend Gønge-Skolen, Bårse
ikke aktiv
- - -
Præstø Skole, Mellemtrin 0.-6. klasse
ikke aktiv
- - -
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling 3.618 | - 434,307 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Marienberg 3.823 | - 383,469 kr. Se på kort
Svend Gønge-Skolen, Lundby 3.456 | 0.0 | 423,799 kr. Se på kort
Kulsbjerg Skole, Nyråd 3.844 | - 504,405 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Ørslev 3.700 | - 424,757 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Iselinge 3.658 | 0.0 | 386,528 kr. Se på kort
Rudolf Steiner skolen i Vordingborg - - -
Sværdborg Friskole - - -
Ungdomsskolen og 10.klasse - - - Se på kort

Kommunens 28 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »