Kort der viser støj og trafikstøj

Det menes at 200 til 500 danskere hvert år dør på grund af støj. Kortet viser hvilke områder der er udsatte for trafikstøj.

Støj fra veje, jernbaner,
udvalgte virksomheder og
større lufthavne
(målt i 1,5 m højde).Kilde:
Miljøstyrelsen støj-danmarkskort