Stormflod og Forhøjet havniveau

Klimaændringer fører til kraftigere storme og stigende havniveau. Det kan giver flere oversvømmelser i kystnære områder