Forhøjet vandstand i vandløb og sø

Kortet viser hvilke områder der er i fare for at blive oversvømmet ved vandstandsstigninger på 0-1 m.