DinGeo — i hele Danmark

Equinor Refining Denmark A/S
Risikovirksomhed i Hedehusene

Equinor Refining Denmark A/S på Beredskabsvej 8 (2640 Hedehusene)

Risikovurdering
Kolonne 2
miljø, brand, eksplosion

Equinor Refining Denmark A/S er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 19h-Reerslev By, Reerslev, der hører til risikovirksomheden Equinor Refining Denmark A/S på adressen Beredskabsvej 8 i Hedehusene. Se mange flere luftfoto her ».


Equinor Refining Denmark A/S ligger i Høje Tåstrup Kommune og den tilsynsførende myndighed er Høje Tåstrup Kommune. Københavns Vestegns politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Risikovirksomhed Equinor Refining Denmark A/S
Equinor Refining Denmark A/S er en kolonne 2 risikovirksomhed i Høje Tåstrup Kommune.

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration