DinGeo — i hele Danmark

Novo Nordisk Pharmatech A/S
Risikovirksomhed i Køge

Novo Nordisk Pharmatech A/S på Københavnsvej 216 (4600 Køge)

Risikovurdering
Kolonne 3
miljø, brand, eksplosion

Novo Nordisk Pharmatech A/S er en Kolonne 3 risikovirksomhed (den højeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 27b-Ølsemagle By, Ølsemagle, der hører til risikovirksomheden Novo Nordisk Pharmatech A/S på adressen Københavnsvej 216 i Køge. Se mange flere luftfoto her ».


Novo Nordisk Pharmatech A/S ligger i Køge Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Midt- & Vestsjællands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration