DinGeo — i hele Danmark

Tulip Food Company
Risikovirksomhed i Aalborg

Tulip Food Company på Østerbro 40 (9000 Aalborg) forædler kødvarer til forskellige færdigvarer. Der produceres årligt omkring ca. 20.000 ton færdigvarer.

Risikovurdering
Kolonne 2
ammoniak

Tulip Food Company er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering). Virksomheden er af miljømyndighederne kategoriseret som risikovirksomhed pga. stor mængde ammoniak der anvendes til nedkøling. Ved uheld kan der ske udslip af ammoniak. Høje luftkoncentrationer af ammoniak giver øjeblikkelige forbrændinger i næse, hals og lunger.

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 5vx-Aalborg Markjorder, der hører til risikovirksomheden Tulip Food Company på adressen Østerbro 40 i Aalborg. Se mange flere luftfoto her ».


Tulip Food Company ligger i Aalborg kommune og den tilsynsførende myndighed er Aalborg kommune. Nordjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration