DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Gothenborgvej 3, 8653 Them


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Gothenborgvej 3. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i stuehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på stuehuset.
  • Servitutter: Der er 14 servitutter knyttet til Gothenborgvej 3. Stuehusets ældste servitut stammer fra 1932 og den seneste tinglyste servitut er fra 2005. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på stuehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Gothenborgvej 3 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Gothenborgvej 3.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Gothenborgvej 3.


thumbnail: Skråfoto fra 1949 taget 5 meter fra Gothenborgvej 3

Skråfoto fra 1949 af Gothenborgvej 3. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Gothenborgvej 3, 8653 Them

Silkeborg Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der MitId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Gothenborgvej 3, 8653 Them. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Silkeborg Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Gothenborgvej 3

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Gothenborgvej 3, 8653 Them.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »Servitutter på Gothenborgvej 3, 8653 Them

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Gothenborgvej 3, 8653 Them

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19320204 1 andenServitut Dok om fri oversigt over et nærmere betegnet areal
19780313 10 andenServitut Dok om kabler m.v. Ikke til hinder for prio-
19790214 11 andenServitut Dok om privat vandledning
19820128 12 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
20051124 13 andenServitut Deklaration om anbringelse af jordkabler
20051124 14 andenServitut Deklaration om anbringelse af jordkabler
19470924 2 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om
19540406 3 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19720925 4 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19760108 5 andenServitut Dok om master mv, Ikke til hinder for
19761122 6 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
19770523 7 andenServitut Dok om master m.v. Ikke til hinder for prio-
19770523 8 andenServitut Dok om elmaster mv, Ikke til hinder for
19771221 9 andenServitut Dok om master mv,

Tabellen viser de 14 servitutter på ejendommen Gothenborgvej 3, 8653 Them.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 09 marts, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Gothenborgvej 3, 8653 Them

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Gothenborgvej 3 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Gothenborgvej 3, 8653 Them

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Gothenborgvej 3, 8653 Them her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Silkeborg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Gothenborgvej 3, 8653 Them her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Gothenborgvej 3, 8653 Them her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Gothenborgvej 3, 8653 Them Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Gothenborgvej 3, 8653 Them

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Gothenborgvej 3, 8653 Them

År Plantype Beskrivelse Download
2020 Kommuneplan (vedtaget) Silkeborg Kommuneplan 2020-2032 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Silkeborg Kom. Udviklingsstrategi 2028 Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2040 Download PDF
2023 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2050 for Silkeborg Kommune Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Gothenborgvej 3 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Gothenborgvej 3, 8653 Them

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Gothenborgvej 3, 8653 Them

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Motorvej Herning - Århus ved Silkeborg Mere info
- Projekt Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Mere info
- Projekt Nordskovvej VVM-redegørelse og miljøvurdering Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport & miljørapport for Fredensgård Mere info
- Plan MILJØVURDERING OG REDEGØRELSE Kommuneplan 2009-2020 for Silkeborg Kommune Mere info
- Plan Strategisk miljøvurdering af spildevandsplan 2010-2021 Mere info
- Plan Miljøvurdering af vandplan 1.5 Randers Fjord Mere info
- Plan MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Mere info
- Plan Miljøvurdering Kommuneplan 2013-2025 Silkeborg Kommune Mere info
- Plan Miljøvurdering af kommuneplan 2020-2032 Mere info
- Plan DREAMS Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Mere info

Tabellen viser de 4 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Gothenborgvej 3. Listet er desuden de godkendte 7 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »