DinGeo — i hele Danmark

Servicevilkår

Dingeo.dk ejes af DinGeo ApS. CVR-nummer: 37068314.

DinGeo er en uafhængig boligportal. Som bruger på Hjemmesiden kan du nemt og hurtigt fremskaffe relevate geodata på alle adresser i Danmark


Validitet af data og ansvarsfraskrivelse

DinGeo indestår ikke for rigtigheden af de på siden viste geodata, idet alle data stammer fra 3. mand. De viste data bør alene bruges vejledende, og DinGeo fraskriver sig ethvert ansvar til rigtigheden af oplysningerne, og DinGeo er derfor ikke ansvarlig for følger (direkte og indirekte) af at benytte disse oplysninger.

DinGeo