DinGeo — i hele Danmark

DinGeo.dk vilkår og betingelser

Gældende fra d. 23.10.2020DinGeo.dk generelle vilkår og betingelser


1. Introduktion

Velkommen til DinGeo.dk (herefter ”DinGeo”), der er en del af Boliga Aps, CVR-nummer 30486188, Øster Alle 48, 4.tv. (tårn D), 2100 København Ø. Når du besøger, benytter eller køber tjenester på DinGeo, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.

Vi opfordrer dig derfor til at læse nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.

2. Generelt

Nærværende vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst og vist i forbindelse med transaktioner på DinGeo udgør aftalen mellem dig og DinGeo i det hele.

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol som værneting.

3. Ændringer af DinGeos vilkår og betingelser

DinGeo forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på DinGeo.dk. Den nye version af DinGeos vilkår og betingelser vil træde i kraft 30 dage efter offentliggørelse eller fra dit næste køb.

I så fald du ikke ønsker, at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os inden for den ovennævnte 30 dages periode. Når den nye version træder i kraft, må du ophøre med at benytte tjenester udbudt af DinGeo.

4. Personlige oplysninger

Når du køber produkter eller serviceydelser, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig. Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, men kan også være andet.

DinGeo opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. DinGeos sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine oplysninger kan deles inden for Boliga Gruppen (se oplysninger om virksomheder i Boliga Gruppen A/S’ årsrapport) og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. DinGeo har ret til ved henvendelse fra politi, domstol eller anden tilsvarende offentlig myndighed at give adgang til samtlige af dine registrerede oplysninger

For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookiepolitik - https://www.dingeo.dk/privatlivspolitiksamt persondatapolitik - https://www.dingeo.dk/persondatapolitik

5. Anvendelse af Dingeo.dk

Uanset om du besøger Dingeo.dk eller køber ydelser udbudt af DinGeo, indestår du for ikke at gøre det følgende:

 • Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Distribuere skadeligt indhold som virus eller anden software, der kan skade tjenester udbudt af DinGeo eller brugere af tjenester udbudt af DinGeo
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Dingeo.dk
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af tjenester udbudt af DinGeo
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Dingeo.dk og tjenester udbudt af DinGeo og indsamle indhold uden DinGeos udtrykkelige skriftlige tilladelse
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser
 • Chikanere andre brugere eller rette henvendelse til andre brugere vedr. ydelser, der ikke udbydes på DinGeo.dk
 • Oploade anstødeligt indhold – det være sig fx pornografisk materiale, "hadesider" - og i øvrigt alt indhold som DinGeo vurderer findes anstødeligt
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller Dingeo.dk i øvrigt
 • Udvise en adfærd, der strider imod DinGeos vilkår og betingelser, den til enhver tid gældende lovgivning eller almindelig etik og hæderlighed

Bliver der handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, vil køb blive annulleret. Vi forbeholder os ligeledes ret til at banne din IP-adresse.

6. Brug af data

Du må som tredjemand ikke:

 • Anvende indhold og data fra dingeo.dk kommercielt uden forudgående aftale med DinGeo.dk.
 • Belaste vores infrastruktur urimelig eller forstyrre driften af Dingeo.dk
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Dingeo.dk og tjenester udbudt af DinGeo og indsamle indhold til kommerciel brug
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail- adresser, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke
 • Chikanere brugere eller rette uanmodede henvendelser til brugere på Dingeo.dk
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre og begrænse adgang til vores ydelser
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller Dingeo.dk i øvrigt

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel at banne din IP-adresse.

Ønsker du at købe eller bruge data, bedes du kontakte kundeservice.

7. Forbehold

DinGeo tager forbehold for fejl, herunder men ikke begrænset til stave-, taste- og regnefejl. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som DinGeo ikke har kontrol over.

DinGeo fraskriver sig al ansvar som følge af fejl i data eller andre direkte eller indirekte økonomiske tab som følge af brug af DinGeos rapporter.

DinGeo kan ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Dingeo.dk, hvorfor DinGeo fraskriver sig alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af dansk eller international lovgivning.

DinGeo er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt DinGeo bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

8. Partnere til DinGeo

På DinGeo vil du kunne interagere med en lang række udvalgte partnere. DinGeo deler ingen af de fra dig modtagne personoplysninger med disse partnere, medmindre din særskilte accept heraf modtages for den konkrete opgave. Vælger du at modtage information fra en DinGeo Partner, vil du ligeledes altid modtage en særskilt ordrebekræftelse med tilhørende forretningsbetingelser fra partneren.

9. Betaling

Boliga ApS, cvr. 30486188, modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB og MobilePay. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

DinGeo bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Køb af rapport på DinGeo er begrænset til en engangsydelse.

10. Levering

DinGeo leverer på alle hverdage indenfor 24 timer efter bestilling er modtaget.

11. Returnering

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Boliga ApS
Øster Alle 48, 4.tv. (tårn D)
2100 København Ø

12. Fortrydelse

Visse ydelser, der kan købes på DinGeo, er omfattet af ’Lov om forbrugeraftaler’. Loven giver dig som forbruger bl.a. mulighed for at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Nogle ydelser og produkter fra DinGeo er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at fortryde købet udløber på dette tidspunkt. Der er dermed ikke fortrydelsesret på køb af rapporter fra DinGeo, da hver enkelt rapport dannes særskilt til hver enkelt kunde. Dog kan købet fortrydes indtil den bestilte rapport modtages via email.

Meddelelsen skal gives pr. mail på admin@dingeo.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Gælder der en indskrænkning i din ret til at fortryde et køb på DinGeo, vil dette fremgå tydeligt i forbindelse med det konkrete køb.

12.1. Ønsker du at udøve din fortrydelsesret

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen er indgået, eller du har fået varen i besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde aftalen eller købet i en utvetydig erklæring (fx ved postbesørget brev eller e-mail).

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

12.2. Følger af fortrydelsesretten

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde en aftale eller køb. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Hvis du ønsker, at levering af tjenesteydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

13. Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder dog ikke for fejl i data, da DinGeo data kommer fra eksterne kilder, og vi kan derfor ikke indestå for kvaliteten af data.

14. Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

15. Overtrædelser

Finder du dine IP-rettigheder (ophavsrettighed, varemærkerettighed og/eller andre immaterielle rettigheder) krænket af andre på DinGeo, kan du indberette forholdet til kundeservice.

16. Klagemulighed

Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hosDinGeo, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan forsøge at løse din klage.

Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse:
DinGeo – admin@dingeo.dk