DinGeo — i hele Danmark

Betingelser for anvendelse af Dingeo.dk

Brugerbetingelse

1. Accept

Ved at besøge og bruge dette websted forpligter du dig til at anvende nedenstående brugerbetingelser, der regulerer forholdet mellem Dingeo.dk ApS, cvr 37068314 ("Dingeo.dk ApS") og dig ("Bruger"), vedrørende brugen af disse Dingeo.dk’s opslagssider og deres indhold. Du forpligter dig desuden til ikke at anvende webstedet og websiderne på nogen måde, som kan stride mod gældende lovgivning.

Dingeo.dk's indhold og data må ikke anvendes kommercielt, og brugen af Dingeo.dk må alene foretages af privatpersoner til egne formål. Data må ikke videredistribueres, videregives, videreformidles eller på anden måde anvendes i kommerciel sammenhæng. Er du erhvervsmæssig bruger af Dingeo.dk, skal du indgå en aftale med DinGeo.dk ApS for at kunne anvende servicen kommercielt.

Dingeo.dk ApS forbeholder sig ret til at fremsætte erstatningskrav mod kommercielle brugere, som ikke har registreret licensaftale ved brug af Dingeo.dk.

2. Om informationer på Dingeo.dk

Data på Dingeo.dk vedligeholdes af Dingeo.dk ApS og har et alment informationsformål. Data hentes fra 3. mand, og Dingeo.dk ApS indestår ikke for validiteten, aktualiteten og/eller rigtigheden af oplysningerne. Vi tilbyder ikke personlig vejledning til husejere eller købere. Hvis du anvender Dingeo.dk’s data til at træffe en beslutning om f.eks. køb af en ejendom, bør du altid konsultere en fagmand eller en advokat og verificere data. Dingeo.dk ApS er ikke ansvarlig for nogen former for følger (direkte og indirekte) af at benytte oplysningerne på Dingeo.dk.

3. Brug af informationen

Du kan bruge oplysningerne på Dingeo.dk ApS til eget, ikke-kommercielle brug. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genanvende, gensende eller anvende oplysninger til kommercielle formål uden forudgående oprettelse af licensaftale med Dingeo.dk ApS. Ingen oplysninger fra Dingeo.dk må anvendes med undtagelse af bestemmelserne i disse vilkår eller i teksten på webstedet uden skriftlig tilladelse og/eller forudgående licensaftale fra Dingeo.dk ApS. Dingeo.dk ApS kan ikke garantere, at din brug af det materiale, der vises på webstedet, ikke krænker tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet Dingeo.dk ApS.

4. Garantifraskrivelse

På trods af at Dingeo.dk ApS tager skridt til at sørge for, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede, kan oplysningerne indeholde fejl eller trykfejl, og oplysninger kan være forkerte, forældede eller lignende. Dingeo.dk ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer, korrektioner og/eller forbedringer af oplysningerne for de data, der beskrives og videreformidles, når som helst og uden forvarsel. Dingeo.dk ApS giver ingen garantier eller løfter om ægtheden af oplysningerne. Dingeo.dk ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet på webstedet. Dingeo.dk ApS giver ingen garantier for fuldstændigheden eller korrektheden af oplysningerne på siden eller disses mulige anvendelsesområder. Oplysningerne bør derfor omhyggeligt vurderes af den besøgende selv. Hverken Dingeo.dk ApS eller underliggende dataleverandører, der medvirker og skaber, producerer eller leverer indhold til webstedet, vil være ansvarlig for eventuelle direkte/indirekte fejl og mangler af indholdet på webstedet. Dingeo.dk ApS har ikke ansvaret for og kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virusser, der kan inficere dit edb-udstyr eller anden ejendom på grund af din tilgang til eller brug af oplysningerne. Dingeo.dk ApS forbeholder sig retten til at lukke dette websted når som helst.

5. Information som du overdrager til os

Bortset fra oplysninger, der omfattes af vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, vil kommunikation eller materialer, som du overfører til webstedet via e-mail eller på anden vis, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende blive behandlet som ikke-fortroligt og uden ejendomsret. Alt, hvad du overfører eller sender til Dingeo.dk ApS, bliver Dingeo.dk ApS’ ejendom og må anvendes til alle formål herunder, men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse og udsendelse. Dingeo.dk ApS forbeholder sig retten til uden nogen form for kompensation at benytte sig af alle ideer, koncepter og andet, som du sender til webstedet uanset formålet.

6. Links til websted

Dingeo.dk ApS har ikke undersøgt nogen af de websteder tilhørende tredjepart eller andre websteder, der indeholder links til dette websted eller websteder, som Dingeo.dk linker til, og står ikke som ansvarlig for indholdet på nogen af disse sider. Hvis du vil linke til dette websted fra dit websted, må du kun linke til vores startside. Du må ikke linke til andre sider på dette websted uden skriftlig tilladelse fra Dingeo.dk ApS. Anvendelse af en eller flere dele af dette websted via tredjepart uden skriftlig tilladelse er ligeledes forbudt. Det er forbudt under alle omstændigheder og på alle tænkelige måder at høste data fra Dingeo.dk, og dette vil medføre øjeblikkelig politianmeldelse og erstatningskrav som følge.

7. Links til andre websteder

Når du forlader dette websted, kan vilkårene for brug og beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websted kan være forskellige fra dette websted. Dingeo.dk ApS accepterer intet ansvar for links fra os til andre. Vi accepterer intet ansvar som følge af et brud på eller forsømmelse af beskyttelsen af personlige oplysninger fra tredjepart.

8. Konsekvenser

Hvis vi opdager, at du har overtrådt nogen af de vilkår, der angives i denne juridiske meddelelse, kan vi straks vedtage korrigerende foranstaltninger, blandt andet forhindre brugeren i at anvende de tjenester, der tilbydes af Dingeo.dk. Hvis vi har lidt skade af den overtrædelse, du har begået, kan vi efter eget skøn ansøge om skadeserstatning fra dig.

9. Revideringer

Dingeo.dk kan når som helst revidere disse vilkår ved uden forvarsel at revidere denne side. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemse de aktuelle vilkår, du er bundet til.