DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format.

Hvorfor DinGeo?

Navnet DinGeo er kort for Dine Geodata.

De indsamlede geodata, der vises på DinGeo stammer fra åbne datakilder som det offentlige Danmark stiller til rådighed på internettet. Der er tale om geodata der ofte er indsamlet over en længere årrække; Købt og betalt af dine skattekroner.

Hvad kan du bruge DinGeo til ?

DinGeo initiativet har som mål at give dig:
Overblik og let adgang til geodata
Offentlige geodata udstilles p.t. via mange forskellige og ikke lettilgængelige datakilder, hver med deres eget dataformat. Data er desuden mest af alt rettet mod eksperter med domænekendskab og ofte kun vist på kort hvor tolkningen sjældent er åbenlys. DinGeo oversætter og beriger geodata og giver dig dermed et hurtigt og let overblik over de mange spændende informationer, der findes på alle adresser i Danmark.
Hjælp til boligkøb
En bolig repræsenter ofte en af livets største investeringer – økonomisk og menneskeligt. DinGeo kan hjælpe dig med at træffe et informeret boligvalg ved at give dig relevant information om boligen og dens omgivelser. Med et simpelt adresseopslag på DinGeo kan du hurtigt få overblik over de mest relevate geodata der knytter sig til en bolig.
Bedst mulig brug af offentlige geodata
En lang række offentlige institutioner har investeret milliardbeløb i at indsamle og administrere geodata. DinGeo har fokus på at videreformidle disse data til en bredere brugerskare end de domæneeksperter der dagligt arbejder med dem. DinGeo forsøger at gøre geodata tilgængelige for alle danskere og forløse det potentiale der gemmer sig i al den information, der blot ligger og venter på at blive brugt.
Uafhængighed
Et svar kan afhænge af, hvem du spørger. DinGeo er uafhængig af økonomiske interessenter som for eksempel ejendomsmæglere, banker, realkredit, forsikringsselskaber, osv. Vi sigter mod fuld åbenhed og inkluderer derfor geodata du ikke nødvendigvis finder på andre boligportaler.

Vi vil meget gerne høre tilbage fra dig hvis du har ideer omkring nye udvidelser eller hvad du syntes vi kan gøre bedre. Kilk på det smilende ansigt i højre side af skærmen og giv os dit input.

Data på DinGeo

Alle data på DinGeo er hentet fra offentlig tilgængelige datakilder.

DinGeo bruger blandt andet følgende data:

Flere af de ovenfor nævnte offentlige institutioner har hjulpet og vejledt os i brug af deres data - Mange tak! En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte datasæt kan findes under menu-punktet "Data"

IT infrastruktur

DinGeo er Big Data; Baseret på enorme datamængder. DinGeo er Service Orienteret Arkitektur; Både storforbruger og udstiller af web services. DinGeo er cloud computing; Alle dele af applikationen er hostet i skyen.

Kontakt os meget gerne hvis du vil vide mere om de teknologiske aspekter af DinGeo.

DinGeo


Hvad er geodata?

Geodata er en generel betegnelse for elektronisk tilgængelige data der binder sig til geografiske koordinater. Cirka 80 % af offentlige data kan stedfæstes og er af natur geodata. Inspireret af PSI-loven, der dikterer, at alle offentlige data bør stilles til rådighed for offentligheden, bliver flere og flere offentlige geodata efterhånden frigivet. En stor del af de geodata der vises på DinGeo er frigivet efter indenfor de sidste få år. Der er stor forkus på offentlig frigivelse af geodata og finansministeriet har beregnet, at værdien af de frie grunddata på sigt udgør 800 mio. kr. årligt. Grunddata – bag om Danmarks digitale råstof