DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Adelgade 12, 9000 AalborgRKR-pris i postnr
24.485.495
Mere Info 
Udbudspris i postnr
27.424.566
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Restauranten/caféen på Adelgade 12, 9000 Aalborg er ifølge BBR en lejebolig udlejet af ADELGADE 12 ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 8.550.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Adelgade 12, 9000 Aalborg

Nedenfor gennemgås information om de fire uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af restauranten/caféen på Adelgade 12, der ligger til grund for vores dingestimat på 17.652.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9000 Aalborg i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 9000 Aalborg ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 23.209 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 68 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 68 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Restauranten/caféen på Adelgade 12, 9000 Aalborg har et vægtet areal på 1055 m². Hvis Adelgade 12, 9000 Aalborg er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 1055 m2 x 23,209 kr/m2 = 24.485.495 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 9000 Aalborg
24.485.495 kr.
Udbudspriser i 9000 Aalborg

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 9000 Aalborg kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Adelgade 12. Der er p.t. 178 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 178 villaer, der p.t. er til salg i 9000 Aalborg.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 10,685 til 63,794 kr/m2, med et gennemsnit på 27,659 kr/m2 og en median på 27,363 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Adelgade 12, 9000 Aalborg svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 1055 m2 x 27,363 kr/m2 x 0.95 = 27.424.566 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 9000 Aalborg) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 178 Villaer til salg i 9000 Aalborg
27.424.566 kr.