DinGeo — i hele Danmark

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune har 20.133 indbyggere placeret på en halvø omgivet af Vesterhavet og Limfjordens vande. Siden 2007 har borgmesteren heddet Erik Flyvholm, der ved de seneste to valg har siddet med et solidt flertal i byrådet.

Borgere i kommunen kan i høj grad føle sig trygge, da risikoen for både indbrud og vold er blandt de laveste i Danmark. Måske har man i stedet travlt med at hjælpe de naboer, der flytter fra kommunen, da den både scorer højt på forventede antal fraflytninger i fremtiden og har en af de højeste rater for nedlagte arbejdspladser. Den ekstra fritid kan bruges i det foreningsliv, som kommunen er meget rig på.

Den friske luft fra Vesterhavet har en gavnlig effekt på kommunens ansatte, da de har et af landets laveste sygefravær. Samtidig er kommunens ansatte også de mest effektive.


Kontakt

Adresse:
Lemvig Kommune
Rådhusgade 2,
7620 Lemvig

Email:
lemvig.kommune@lemvig.dk

Webside:
www.lemvig.dk

Nøgletal for Lemvig Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Lemvig Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #53/98

Middellevetiden i Lemvig Kommune er 80.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Lemvig Kommune sig på plads nr. 53. Over de sidste fire år er middellevetiden i Lemvig Kommune øget med 0.8 år.

Alkoholforbrug #26/98

Relativt få indbyggere i Lemvig Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Lemvig Kommune på en 26. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #88/98

Der er desværre alt for mange rygere i Lemvig Kommune. I 2013 røg 24.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #32/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Lemvig Kommune er det heldigvis hele 28.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Lemvig Kommune på en 32. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #77/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Lemvig Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 77. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #26/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Lemvig Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1539 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1466 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #70/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Lemvig Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.8 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Lemvig Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #39/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 39 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Lemvig Kommune behandlet 1545 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 33 dage. Prisen var i 2019 692 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Lemvig Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #13/98

Blandt Lemvig Kommunes folkeskoleelever trives 36.7 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 13. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (36.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #39/98

Lemvig Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.088. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 39. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #64/98

I 2017 var Lemvig Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #23/96

I 2018 var 2.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Lemvig Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 23. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #14/98

Der er i Lemvig Kommune 110.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 14. plads.

! Anbragte Børn #83/98

1.3 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 83. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #17/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Lemvig Kommune 76.7 procent.Det placerer kommunen på en flot 17. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Lemvig Kommune her »
! Udgifter til idræt #81/98

Lemvig Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Lemvig Kommune i gennemsnit 642 kr. om året pr. borger på idræt. 601 kr. på drift og 41 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #4/98

Lemvig Kommune har 27.8 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 4. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #17/98

Borgerne i Lemvig Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #7/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Lemvig Kommune 3.6 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #6/98

I 2017 var der i Lemvig Kommune 0.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #3/98

I 2017 var der i Lemvig Kommune 13.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #43/98

Lemvig Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 179,655 kr.Det er den 43. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #67/98

Lemvig Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 61,905 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #50/98

I Lemvig Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 50. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #36/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Lemvig Kommune 25.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 36 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #65/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Lemvig Kommune 28.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 65 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #79/98

Lemvig Kommune har en langfristet gæld på 21,596 kr per indbygger.Det er danmarks 20. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #42/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Lemvig Kommune på 42. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #98/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Lemvig Kommune at falde med 11.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #93/98

I Lemvig Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #85/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Lemvig Kommune var 281,819 kr. Det er en den 14 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #33/98

3.0 procent af befolkningen i Lemvig Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #97/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Lemvig Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 3.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Lemvig Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Lemvig Kommune
Der er 383 boliger til salg i Lemvig Kommune

Dags dato (6. december 2023) er der 383 boliger til salg i Lemvig Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 790 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Lemvig Kommune:

Se alle boliger til salg i Lemvig Kommune her »

Grundskoler i Lemvig Kommune

Folkeskoler i Lemvig Kommune


Lemvig Kommune er inddelt i 9 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 11 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Lemvig Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 80,229 kr., er den 10. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Lemvig Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Lemvig Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Lemvig Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Lemvig Gymnasium, 10. klasse - - - -
Christinelyst og Klinkby Skole | 3.742   0.0 | 465,871 kr. lemvig_christinelyst 
Ramme Skole | 3.788   - 437,493 kr. lemvig_ramme 
Tangsø skole | 3.655   - 422,075 kr. lemvig_tangsoe 
Gudum Skole - - - -
Klinkby Skole - - - lemvig_klinkby 
Møborg Hovedskole - - - -
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers | 3.783   0.0 | 422,750 kr. lemvig_noerrenissum 
Lemtorpskolen | 3.901   0.0 | 523,333 kr. lemvig_lemtorp 
Harboøre Skole og Børnecenter | 3.794   0.0 | 479,169 kr. lemvig_harbooere 
Thyborøn Skole | 3.757   0.0 | 522,166 kr. lemvig_thyboroen 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Lemvig Kommune

I Lemvig Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Lemvig Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Bonnet Friskole -
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole) 0.0 |
Fjaltring Friskole -
Lemvig Kristne Friskole 0.0 |
Udefriskolen -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.