Oversvømmelseskort viser områder i terrænet, der ikke har naturlige afløb.

Kortet viser områder der kan være problematiske, når det regner kraftigt, fordi vandet ikke kan ledes væk og derfor bliver opstuvet på terrænet.