DinGeo — i hele Danmark

Fjernvarme

Opvarmning udgør en betydelig post på boligbudgettet. Boligopvarmning betyder f.eks. langt mere for boligbudgettet end et par hundredetusinde kroner plus/minus på udbudsprisen. Med et adresseopslag på DinGeo kan du se om der er fjernvarme på adressen og i given fald hvilken fjernvarmeforsyning boligen tilhører. Vi giver dig desuden en masse information om de enkelte fjernvarmeforsyninger, inklusiv prisstatistiskker.

Fjernvarme er gennemsnitlig set den miljøvenligste og billigste boligopvarmning. Fjernvarme skal stå for hele 44% af Danmarks samlede mål om at reducere CO2 med 70% inden 2030. En stor del af denne CO2 reduktion skal ske ved at indføre fjernvarme hos de 500.000 boliger, der i dag opvarmer med fossile brændsler. Derfor har fjernvarmen vokseværk.

Mere end 1,8 millioner husstande, svarende til to tredjedele af alle danske boliger, er allerede koblet på fjernvarmen. Hvis du bor i et område med fjernvarme er du oftest tvunget til at være tilsluttet p.g.a. tilslutningspligten.

For fjernvarmemodtagere varierer prisen flere hundrede procent afhængig af hvilket fjernvarmeseslkab man er tilsluttet. Desuden er der ofte store prisvariationer igennem tid. DinGeo er eneste danske boligsite der har samlet fjernvarmeoplysninger helt ned på adresseniveau, sådan at du med et adresseopslag kan se hvilket fjernvarmeværk boligen er tilsluttet.

stormflod
Fjernvarme er gennemsnitlig set den miljøvenligste og billigste boligopvarmning i Danmark.

Mere info om fjernvarme:
Fjernvarme Prisstatistik
Dansk Fjernvarme
Fjernvarme Tilslutningspligt

DinGeos information om fjernvarme

Et adresseopslag på DinGeo viser om der er mulighed for fjernvarme på adressen. Hvis der er fjernvarme angives den forventede opvamningspris for en standardbolig. Der er desuden et link til en DinGeo-underside for forsyningen, hvor du kan finde med meget mere information.

Fjernvarme-oplysningerne på DinGeo er baseret på sammenkobling af flere uafhængige åbne offentlige datakilder. Det drejer sig hovedsageligt om følgende data:

1. Forsyningsområder
Forsyningsområderne er hentet fra erhverstyrelsens plandata.dk » register. Forsyningsområderne er basalt set polygoner der definerer hvilke boliger/områder, der hører til en given forsyning. Det er disse geodata, der gør det muligt, at oplyse hvilken forsyning der dækker på en given Dingeo-opslagsadresse. Hvis du bor i et område med fjernvarme er du oftest tvunget til at være tilsluttet p.g.a. tilslutningspligten.
2. Fjernvarmepriser
Forsyningstilsynet offentliggør halvårligt en varmeprisstatistik », baseret på tal, som fjernvarmeselskaberne selv indrapporterer. Dels angives prisen per Megawatt-time (MWh). Men for også at tage højde for uigennemskuelige afgifter og tariffer er der desuden angivet den årlig pris for et standardhus og for en standardlejlighed. Et standardhus er 130 m2 og har et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh og en standardlejlighed er 75 m2 og har et årligt varmeforbrug på 15 MWh.
3. Stamoplysninger
Stamoplysningerne består hovedsageligt af adresse, telefonnummer, email og webadresse for hver enkelt fjernvarmeforsyning. Stamoplysningerne er i de fleste tilfælde hentet fra Fjernvarmens Informationsfond »
Der desuden hentet information fra forsyningernes egne hjemmesider, samt pressehistorier til en kort sammenfattende beskrivelse.
4. Selskabsoplysninger
Seleskabsoplysningerne er hentet fra erhvervsstyrelsens CVR-register ». Forsyningsselskaberne indeberetter løbende oplysninger hertil om bl.a. økonomi og antal af ansatte. Varmeforsyningsloven fra 1981 ligger restriktioner på hvordan forsyningsselskaberne kan drives (læs mere nedenfor).

Oversigt over alle forsyninger

Udover adresseopslag er der indgang til fjernvarmeselskabernes undersider via en interaktiv tabel her »

Find din fjernvarmeforsyning

Tabellen lister alle de cirka 400 fjernvarmevirksomheder, der ligger fordelt over landet. Omkring 50 af selskaberne er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af den samlede danske fjernvarmeleverance. Den anden halvdel af fjernvarmen leveres af omkring 350 andelsselskaber. Desuden er der nogle ganske få private selskaber. Fjernvarmeværkerne leverer varme til to tredjedele af alle danske boliger.


Lidt mere om pris

Varmeforsyningsloven fra 1981 fastsætter at forsyningerne ikke må generere overskud, men derimod skal operere under et hvile i sig selv-princip. Princippet skal sikre de lavest mulige forbrugerpriser og modvirke, at varmeselskaberne opbygger formuer, eller trækker penge ud til ejerne (f.eks. kommunen).

Priserne i Forsyningstilsynets oversigt er delvist budgetterede og en eventuel slutafregning er ikke offentlig tilgængelig. Slutafregningen kan flytte den årlige pris både op og ned.

Fjernvarme
Et adresseopslag på DinGeo viser om der er mulighed for fjernvarme på adressen. Hvis der er fjernvarme angives link til forsyningen, samt årspris for en standardbolig.

Fjernvarme Forsyningsområde
Hver forsyning har deres egen DinGeo-underside hvor bl.a. forsyningsområder er vist på et interaktivt kort. Figuren her viser hvor HOFOR Fjernvarme leverer fjernvarme. Du kan finde alle forsyningsområderne for de enkelte varmeværker herfra »

Datakilder:
Plandata.dk: Fjernvarme forsyningsområder
Forsyningstilsynet: Varmeprisstatistik
Fjernvarmens Informationsfond: Stamdata
Virk.dk: CVR oplysninger