DinGeo — i hele Danmark

Lokalplaner og Kommuneplaner

Lokalplaner indeholder bestemmelser, der er bindende for grundejere i et givent område. En lokalplanen kan f.eks. bestemme hvad et område og dets bygningerne skal bruges til; hvor og hvordan, der skal bygges nyt; hvilke bygninger, der skal bevares; hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Kommuneplaner er sammenfattende planer, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser finde de gældende lokal- og kommuneplaner. Du kan finde både de gældende planer samt planforslag.

Er du boligkøber er det vigtigt, at du kender de gældende lokalplaner, der kan indeholde vigtige begrænsninger for boligen. Er du boligejer skal du holde øje med lokalplansforslag, der kan indholde nye bestemmelser omkring nybyg eller andet, der kan have stor betydning for din ejendom.

Lokalplaner kan downloades fra Dingeo
Lokalplaner for en given adresse kan findes og downloades fra Dingeo-søgesiden

DinGeo visning af lokal- og kommuneplaner

Med et adresseopslag på DinGeo kan du se alle de vigtigste officielle dokumenter, der knytter sig til en bolig, inklusiv, lokal- og kommuneplaner.

På Dingeo kan du finde både de gældende planer, samt planer der er i "forslag". Du kan desuden downloade og læse selve planerne.

Lokalplaner på DinGeo
Med Dingeo.dk kan du hurtigt finde lokal- og kommuneplaner og downloade de officielle dokumenter.

Mere info:
DR: Sådan kan du påvirke lokalplanen
Erhvervsstyrelsen: PlansystemDK