DinGeo — i hele Danmark

Byggesager

Byggesagsarkiverne kan give dig et unikt indblik i en ejendoms historie. Du kan via de gamle byggesager og tegninger, se hvordan og hvonår der er sket ombygninger, boligudvidelser, forskellige typer af installationer såsom olietanke og meget mere. Er du interesseret i en bolig bør du altid gennemgå de gamle byggesager. Om det så er din egen bolig eller en ejendom du overvejer at købe.

Med et adresseopslag på DinGeo kan du finde historiske byggesager og hente de skannede dokumenter, på en stor procentdel af danske boliger.

Historiske byggesager på naboejendomme kan også være interessante, og specielt hvis du selv står foran, at skulle lave en byggesag - Her kan det være yderst fordelagtigt, at kende dine naboers godkendte byggesager. Har din kommune for eksempel en præcedens i forhold til, at godkende byggesager, der inkluderer dispensationer ift lokalplan, servitutter, bygningsreglement eller anden lovgivning, f.eks. bebyggelsesprocent?

Byggesag
På DinGeo kan du finde gamle byggesager og tegninger.

Byggesager på DinGeo

DinGeo henter metadata på de elektronisk byggesager fra kommunernes byggesagsarkiver. De fleste kommuner bruger enten weblager.dk eller filarkiv.dk til at udstille deres byggesager. Længere nede på denne side kan du i tabellen "Byggesager i de 98 danske kommuner" se hvilke kommuner der tilgængeliggør deres byggesager på weblager.dk og/eller filarkiv.dk.

Du finder byggesagerne på DinGeo ved at slå en adresse op og bladre over til siden med offentlige dokumenter. Alle ejendommens registrerede byggesager vil her blive vist i tabelform og med link til download af selve byggesagen i form af en pdf-fil.


Hvad er en byggesag?

En byggesag oprettes når en borger ansøger kommunen om byggetilladelse. Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal boligejer stort set altid oprette en byggesag for at opnå en byggetilladelse. Byggetilladelsen er en godkendelse fra kommunen, der tillader byggeriet.

Byggetilladelsen bruges til at opdatere BBR-registret (læs om BBR data her»), og den indsendte byggesag skal derfor være nøjagtig og veldokumenteret. Manglende byggetilladelse kan blive straffet med bøder og i alvorlige tilfælde, kan boligejer blive tvunget til at rive byggeriet ned. Ved boligkøb er det vigtigt, at sikre sig, at alle dele af ejendommen kan dokumenteres med en gyldig byggetilladelse.


Hvilke historiske byggesager kan du se?

Nogle byggesager er ikke offentlig tilgængelige hvis ejendommen er beskyttet, f.eks. hvis der er tale om en bank, et posthus eller et militært anlæg. Enkelte byggesagers pdf-fil kan være beskyttet, hvis dokumentet indeholder personfølsomme data, som f.eks. et cpr.nr. Hvis du gerne vil se dokumentet kan du kontakte kommunen, som eventuelt kan åbne sagen for dig.


Ny Byggesag

Hvis du selv skal tilbygge eller ombygge kan du oprette en ny byggesag hos Byg om Miljø. Det er oftest en god ide at få hjælp fra en professionel rådgiver/arkitekt.

Find byggesager på DinGeo
På DinGeo kan du finde gamle byggesager og tegninger

Mere info:
Filarkiv: filarkiv.dk
Weblager: weblager.dk
Dansk Byggeri: Byggesagsgebyrer
Dansk Byggeri: Ventetid på byggetilladelser
Trafikstyrelsen: Statistik på Byggesagsbehandling

Byggesager i de 98 Danske Kommuner

Der er store forskelle på, hvordan kommunerne behandler byggesager. DinGeo har i tabellen nedenfor samlet de mest relevante oplysninger om de forskellige kommuners behandling af byggesager.

Historiske Byggesager

Historiske byggesager er de afsluttede sager, der samlet set kan fortælle hvordan en given ejendom har ændret sig igennem tid. Filarkivet og Weblageret er to private aktører, der hjælper de danske kommuner med at skanne og tilgængeliggøre de historiske byggesager. Blandt de 98 danske kommuner bruger 31 Filarkivet, 47 Weblageret og endelig er der desværre 20 kommuner, der ikke tilbyder digital adgang til byggesagsoplysninger. I tabellen nedenfor angiver den sidste kolonne "Online" om de historiske byggesager en online () eller ej (). Med parantes er angivet om byggesagerne er at finde på Filarkivet (F) eller Weblageret (W).

Nuværende Byggesager

Der er meget stor variation i både pris og sagsbehandlingstid. Disse variationer, at kompetencerne og serviceniveauet på byggesagsbehandling varierer meget fra kommune til kommune.

Tabellen nedenfor viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2018 for byggesager (kolonne "Sagstid"), samt kommunens timepris for sagsbehandlingen (kolonne "Timepris"). Hele 22 kommuner har i 2018 valgt helt at droppe byggesagsgebyret, så du altså her modtager byggesagsbehandlingen gratis. Ellers er gennemsnitsprisen pr. time 631 kr., men det varierer fra 312 kr, i timen i Mariagerfjord Kommune til 919 kr. i Hørsholm Kommune. Endelig er der 4 kommuner, der opkræver et samlet fast gebyr.

Kommunerne bruger i gennemsnit 36 dage på at behandle en byggesag, når alle relevante informationer er modtaget. Den hurtigste kommune bruger i gennemsnit ni dage på at sagsbehandle, mens den langsomste kommune i gennemsnit bruger 100 dage. I 54 kommuner skal borgere og virksomheder i gennemsnit vente én måned eller mere på at få behandlet en byggesag, mens 11 kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under to uger.

Tabellen viser desuden kontaktinformation til kommunernes byggesagsbehandling.

Kommune Telefon Email Sagstid Timepris Link Online
Albertslund Kommune 43686868 mt@albertslund.dk ikke oplyst 600 kr. (W)
Allerød Kommune 48100100 kommunen@alleroed.dk 53 dage 727 kr. (F)
Assens Kommune 64747519 byg@assens.dk 17 dage gratis (W)
Ballerup Kommune 44776370 byggesag@balk.dk 46 dage gratis (F)
Billund Kommune 79727104 kommunen@billund.dk 30 dage gratis
Bornholms Regionskommune 56920000 post@brk.dk 52 dage 620 kr. (F)
Brøndby Kommune 43282828 teknik@brondby.dk 43 dage 628 kr. (F)
Brønderslev Kommune 99454620 byggeri@99454545.dk 19 dage 811 kr. (F)
Dragør Kommune 32890100 pt@dragoer.dk 87 dage 660 kr.
Egedal Kommune 72596000 plan-kultur-erhverv@egekom.dk 34 dage 690 kr. (W)
Esbjerg Kommune 76161616 plan@esbjergkommune.dk 62 dage 808 kr. (W)
Fanø Kommune 76660617 bgtmjf@fanoe.dk 48 dage 615 kr.
Favrskov Kommune 89641010 byggesagsafdelingen@favrskov.dk 66 dage 787 kr. (F)
Faxe Kommune 56203000 kommunen@faxekommune.dk 18 dage 635 kr.
Fredensborg Kommune 72565000 byggesager@fredensborg.dk 38 dage Fast pris 1.000 kr. (W)
Fredericia Kommune 72107000 kommunen@fredericia.dk 28 dage 759 kr. (F)
Frederiksberg Kommune 38214120 bpm@frederiksberg.dk 46 dage 741 kr. (F)
Frederikshavn Kommune tf@frederikshavn.dk 28 dage 570 kr. (W)
Frederikssund Kommune 47351000 byggeriognatur@frederikssund.dk 21 dage gratis (W)
Furesø Kommune 72355420 furesoe@furesoe.dk 33 dage 678 kr. (W)
Faaborg-Midtfyn Kommune 72532104 teknik@fmk.dk 29 dage gratis
Gentofte Kommune 39983710 plan-byg@gentofte.dk 49 dage 710 kr. (W)
Gladsaxe Kommune 39575905 byggesag@gladsaxe.dk 31 dage 672 kr. (W)
Glostrup Kommune 43236100 miljo.teknik@glostrup.dk 28 dage Fast pris 1.038 kr. (W)
Greve Kommune 43979797 byg@greve.dk 34 dage 654 kr. (W)
Gribskov Kommune 72496009 tms@gribskov.dk 31 dage 744 kr. (W)
Guldborgsund Kommune 54732500 byggemyndighed@guldborgsund.dk 24 dage Fast pris 1.000 kr. (W)
Haderslev Kommune 74343434 byg@haderslev.dk 24 dage gratis (F)
Halsnæs Kommune 47784000 miljoeogteknik@halsnaes.dk 28 dage 700 kr. (W)
Hedensted Kommune 79755660 byggeservice@hedensted.dk 29 dage gratis (F)
Helsingør Kommune 49282828 tmk@helsingor.dk 47 dage gratis (F)
Herlev Kommune 44527000 ket@herlev.dk 86 dage 670 kr.
Herning Kommune 96288040 byggesag@herning.dk 39 dage 772 kr. (F)
Hillerød Kommune 72322129 byg@hillerod.dk 36 dage 715 kr. (W)
Hjørring Kommune 72336570 byggeri@hjoerring.dk 21 dage 500 kr. (F)
Holbæk Kommune 72363636 byoglandskab@holb.dk 32 dage 700 kr. (F)
Holstebro Kommune 96117550 byggeriogejendomme@holstebro.dk 37 dage 621 kr. (W)
Horsens Kommune 76292929 byggesag@horsens.dk 21 dage 495 kr. (F)
Hvidovre Kommune 36393639 bt@hvidovre.dk 100 dage gratis (W)
Høje-Taastrup Kommune 43591000 tmc@htk.dk 39 dage 650 kr. (W)
Hørsholm Kommune 48492050 tek-post@horsholm.dk 38 dage 919 kr. (W)
Ikast-Brande Kommune 99604000 teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 31 dage 596 kr. (W)
Ishøj Kommune 43577575 borger@ishoj.dk 28 dage 629 kr. (F)
Jammerbugt Kommune 72577785 tm@jammerbugt.dk 52 dage 650 kr. (F)
Kalundborg Kommune 59534907 birgit.pedersen@kalundborg.dk 34 dage 623 kr. (W)
Kerteminde Kommune 65151447 plan-byg@kerteminde.dk 28 dage 392 kr. (W)
Kolding Kommune 79791632 byggesag@kolding.dk 34 dage 767 kr. (F)
Københavns Kommune 33665200 bygninger@tmf.kk.dk 49 dage 693 kr. (F)
Køge Kommune 56676767 tmf@koege.dk 42 dage 609 kr. (W)
Langeland Kommune 63516064 nidy@langelandkommune.dk 23 dage 350 kr. (W)
Lejre Kommune 46464900 byggeri@lejre.dk 44 dage gratis (W)
Lemvig Kommune 96631200 teknik@lemvig.dk 27 dage 678 kr.
Lolland Kommune 54676767 tmm@lolland.dk 20 dage 600 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune 45973500 byggesag@ltk.dk 90 dage 682 kr. (W)
Læsø Kommune kommunen@laesoe.dk 52 dage 554 kr.
Mariagerfjord Kommune 97113000 raadhus@mariagerfjord.dk 43 dage 312 kr. (W)
Middelfart Kommune 88885500 middelfart@middelfart.dk 22 dage 600 kr.
Morsø Kommune 99707054 byggesag@morsoe.dk 30 dage 550 kr.
Norddjurs Kommune 89594061 byggesag@norddjurs.dk 30 dage gratis (F)
Nordfyns Kommune 64828182 teknisk@nordfynskommune.dk 26 dage gratis (F)
Nyborg Kommune 63337000 teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk 31 dage gratis (W)
Næstved Kommune 55886110 byggesag@naestved.dk 30 dage 650 kr. (W)
Odder Kommune 87803333 byggeri@odder.dk 48 dage 535 kr. (F)
Odense Kommune 65512462 byggesag@odense.dk 40 dage gratis (W)
Odsherred Kommune 59666060 byggesag@odsherred.dk 28 dage 481 kr. (F)
Randers Kommune 89151515 randers.kommune@randers.dk 54 dage 610 kr. (W)
Rebild Kommune pbv@rebild.dk 40 dage gratis (W)
Ringkøbing-Skjern Kommune 99742424 land.by.kultur@rksk.dk 20 dage 610 kr. (F)
Ringsted Kommune 57626300 teknikogmiljo@ringsted.dk 44 dage gratis (W)
Roskilde Kommune 46313503 byggesag@roskilde.dk 32 dage Fast pris 500 kr. (F)
Rudersdal Kommune 46112500 byplan@rudersdal.dk 45 dage 733 kr. (F)
Rødovre Kommune 36377000 rk@rk.dk 43 dage 815 kr. (W)
Samsø Kommune 87922370 auss@samsoe.dk 81 dage 750 kr.
Silkeborg Kommune 89701000 teknisk@silkeborg.dk 29 dage 482 kr. (F)
Skanderborg Kommune 87947703 byggesag@skanderborg.dk 29 dage 560 kr. (F)
Skive Kommune 99155500 tek@skivekommune.dk 20 dage gratis (W)
Slagelse Kommune 58574551 teknik@slagelse.dk 30 dage gratis (W)
Solrød Kommune 78732605 teknisk@solrod.dk 44 dage 576 kr. (W)
Sorø Kommune 57876340 byg@soroe.dk 23 dage 524 kr.
Stevns Kommune 56575757 stevns@stevns.dk 32 dage gratis (W)
Struer Kommune 96848416 struer@struer.dk 48 dage 558 kr. (W)
Svendborg Kommune 62233333 byg@svendborg.dk 42 dage 690 kr. (W)
Syddjurs Kommune 87535000 syddjurs@syddjurs.dk 12 dage 614 kr.
Sønderborg Kommune 88724082 byg@sonderborg.dk 28 dage 356 kr.
Thisted Kommune 99171717 teknisk@thisted.dk 17 dage gratis (W)
Tønder Kommune 74929292 teknisk@toender.dk 18 dage 740 kr. (W)
Taarnby Kommune 32471515 tf@taarnby.dk 69 dage 517 kr.
Vallensbæk Kommune 47974700 cbk@vallensbaek.dk 9 dage 690 kr.
Varde Kommune 79946800 vardekommune@varde.dk 40 dage 595 kr. (W)
Vejen Kommune 79966239 teknik@vejen.dk 30 dage 570 kr. (W)
Vejle Kommune 76810000 byggesag@vejle.dk 20 dage 750 kr. (W)
Vesthimmerlands Kommune 96667000 byggesag@vesthimmerland.dk 25 dage 475 kr. (F)
Viborg Kommune 87875217 byggeri@viborg.dk 22 dage gratis (F)
Vordingborg Kommune 55362450 post@vordingborg.dk 33 dage 622 kr. (F)
Ærø Kommune 63525000 csc@aeroekommune.dk 42 dage gratis
Aabenraa Kommune 73767347 byg@aabenraa.dk 22 dage 653 kr.
Aalborg Kommune 99828200 byggeri@aalborg.dk 43 dage 490 kr. (W)
Aarhus Kommune 89402550 byggesag@mtm.aarhus.dk 29 dage 693 kr.