DinGeo — i hele Danmark

Historiske byggesager

Historiske byggesager giver et unikt indblik i en ejendoms historie. De gamle byggesager og tegninger, dokumenterer hvordan og hvonår der er sket ombygninger, boligudvidelser, forskellige typer af installationer såsom olietanke og meget mere. Er du interesseret i en bolig bør du altid gennemgå de gamle byggesager. Om det så er din egen bolig eller en ejendom du overvejer at købe.

Med et adresseopslag på DinGeo kan du finde historiske byggesager og hente de skannede dokumenter, på en stor procentdel af danske boliger.

Historiske byggesager på naboejendomme kan også være interessante, og specielt hvis du selv står foran, at skulle lave en byggesag - Her kan det være yderst fordelagtigt, at kende dine naboers godkendte byggesager. Har din kommune for eksempel en præcedens i forhold til, at godkende byggesager, der inkluderer dispensationer ift lokalplan, servitutter, bygningsreglement eller anden lovgivning, f.eks. bebyggelsesprocent?

Byggesag
På DinGeo kan du finde gamle byggesager og tegninger.

Historiske Byggesager på DinGeo

Historiske byggesager er de afsluttede sager, der samlet set kan fortælle hvordan en given ejendom har ændret sig igennem tid. Uanset om du er boligkøber eller boligejer bør du altid kende ejendommens byggesager. DinGeo henter metadata på de historiske byggesager fra kommunernes byggesagsarkiver.

Du finder byggesagerne på en given ejendom med et DinGeo-adresseopslag på adresseundersiden "dokumenter". Alle ejendommens registrerede byggesager vil her blive vist i tabelform og med link til download af selve byggesagen i form af en pdf-fil.

Danske kommuner har generelt fokus på åbne data og de fleste tilgængeliggør deres historiske byggesager via enten weblager.dk, filarkiv.dk, eller egenudviklede web-løsninger. Blandt de 98 danske kommuner bruger 31 filarkiv.dk, 48 weblager.dk, 2 egenudviklede portaler og endelig er der desværre 17 kommuner, der ikke endnu tilbyder digital adgang til historiske byggesagsoplysninger. På DinGeo-undersiden Kommunernes byggesagsbehandling kan du i tabelform se hvilke kommuner der tilgængeliggør deres byggesager digitalt.


Hvad er en byggesag?

En byggesag oprettes når en borger ansøger kommunen om byggetilladelse. Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal boligejer stort set altid oprette en byggesag for at opnå en byggetilladelse. Byggetilladelsen er en godkendelse fra kommunen, der tillader byggeriet.

Byggetilladelsen bruges til at opdatere BBR-registret (læs om BBR data her»), og den indsendte byggesag skal derfor være nøjagtig og veldokumenteret. Manglende byggetilladelse kan blive straffet med bøder og i alvorlige tilfælde, kan boligejer blive tvunget til at rive byggeriet ned. Ved boligkøb er det vigtigt, at sikre sig, at alle dele af ejendommen kan dokumenteres med en gyldig byggetilladelse.


Hvilke historiske byggesager kan du se?

Nogle byggesager er ikke offentlig tilgængelige hvis ejendommen er beskyttet, f.eks. hvis der er tale om en bank, et posthus eller et militært anlæg. Enkelte byggesagers pdf-fil kan være beskyttet, hvis dokumentet indeholder personfølsomme data, som f.eks. et cpr.nr. Hvis du gerne vil se dokumentet kan du kontakte kommunen, som eventuelt kan åbne sagen for dig. Endelig er det desværre ikke alle kommuner, der tilgængeliggør deres historiske byggesager.


Ny Byggesag

Hvis du selv skal tilbygge eller ombygge, så kan du selv oprette en ny byggesag hos Byg om Miljø. Det er dog oftest en god ide at få hjælp fra en professionel rådgiver/arkitekt. Tjek bygsagsbehandlingen i din kommune her »

Historiske byggesager på naboejendomme kan også være interessante, og specielt hvis du selv står foran, at skulle lave en byggesag - Her kan det være yderst fordelagtigt, at kende dine naboers godkendte byggesager. Har din kommune for eksempel en præcedens i forhold til, at godkende byggesager, der inkluderer dispensationer ift lokalplan, servitutter, bygningsreglement eller anden lovgivning, f.eks. bebyggelsesprocent?

Find byggesager på DinGeo
På DinGeo kan du finde gamle byggesager og tegninger på en ejendom. Du finder byggesagerne på en given ejendom med et DinGeo-adresseopslag på adresseundersiden "dokumenter". Alle ejendommens registrerede byggesager vil her blive vist i tabelform og med link til download af selve byggesagen i form af en pdf-fil.

Mere info:
Filarkiv: filarkiv.dk
Weblager: weblager.dk
Dansk Byggeri: Byggesagsgebyrer
Dansk Byggeri: Ventetid på byggetilladelser
Trafikstyrelsen: Statistik på Byggesagsbehandling