DinGeo — i hele Danmark

Energimærke på Boliger

Danske boliger får et energimærke i forbindelse med salg eller udlejning. Energimærket indikerer, hvor dyr boligen er at opvarme boligen og hvor godt den holder på varmen. I forbindelse med boligkøb bruges energimærket også som en proxy for bygningskvalitet og blandt andet derfor sælges boliger med et godt energimærke til højere priser end boliger med et dårligt energimærke. DinGeo har indsamlet energimærke på mere end en halv million danske boliger. Med et adresseopslag på DinGeo kan du finde energimærket på disse boliger.

Et energimærke for en helårsbolig gælder i 10 år. Mærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter bl.a. hårde hvidevarer.

Energimærker på boliger i Danmark
Energimærket er baseret på en gennemgang af ejendommens energiforbrug og de forskellige bygningsdele, og kvaliteten af isoleringen for f.eks. ydervægge, vinduer/døre, lofter, gulve og varmeanlæg.

Energimærker på DinGeo

Siden 1997 har det været lovpligtigt, at alle boliger i Danmark energimærkes i forbindelse med salg eller udlejning. Kravene til energimærket er blevet skærpet i henholdsvis 2006 og 2010.

Energimærke og Boligpriser

Energimærket har betydning for boligpriser. I forbindelse med boligkøb bruges energimærket også som en proxy for bygningskvalitet og blandt andet derfor sælges boliger med et godt energimærke til højere priser end boliger med et dårligt energimærke. Analyser viser at den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. Der er selvfølgelig variationer fra landsdel til landsdel.

Energimærkningsskalaen

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering. Med opdateringer i bygningsreglement er der kommet nye krav i.f.t. energiforbrug og derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020 og de nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

A 2020 A 2015 A 2010 B C D E F G

Statistik

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er. Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Drejer det sig om en bolig skal du ikke lade dig skræmme af et C i energirapporten. Det er bedre end gennemsnittet. Statistisk set er det kun hver fjerde bolig, der opnår et A, B eller C.

Energimærke på DinGeo
Dingeo.dk angiver ejendommens energimærke samt info om hvornår mærket blev bestemt.

Mere info om energimærket:
Energistyrelsen: SparEnergi.dk
Bolius: Energimærkning af boliger

Energimærkning af huse

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærke og Boligpriser

Energimærket har betydning for boligpriser. Hvis du overvejer at sælge din bolig så er det vigtigt at forstå hvordan energimærket er vigtigt for køberne og deres boligøkonomi. Oftest er det ret små investeringer, der skal til for at hæve energimærket og dermed tiltrække købere og opnå en bedre salgspris. I forbindelse med boligkøb bruges energimærket desuden som en proxy for bygningskvalitet. Analyser viser at den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. Der er selvfølgelig variationer fra landsdel til landsdel.

Energimærkningsskalaen

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering. Med opdateringer i bygningsreglement er der kommet nye krav i.f.t. energiforbrug og derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020 og de nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Statistik

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er. Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Drejer det sig om en bolig skal du ikke lade dig skræmme af et C i energirapporten. Det er bedre end gennemsnittet. Statistisk set er det kun hver fjerde bolig, der opnår et A, B eller C.

Energimærke på DinGeo
Dingeo.dk angiver ejendommens energimærke samt info om hvornår mærket blev bestemt.

Mere info om energimærket:
Energistyrelsen: SparEnergi.dk
Energistyrelsen: Giver en god energistandard en højere boligpris?
Bolius: Energimærkning af boliger