DinGeo — i hele Danmark

Luftfotografier

Se og sammenlign de mange forskellige luftfotos, der findes på alle danske adresser. Med et DinGeo-adresseopslag kan du zoome ud/ind og bevæge dig rundt på samme måde som kendt fra f.eks Google Maps. Der er desuden mulighed for at gå tilbage i tid og se hvordan en ejendom (eller et område) har udviklet sig igennem de sidste mange årtier. Hvordan så bygningen ud for 2-3, 10-20 eller 60 år siden? Få svaret med et DinGeo adresseopslag. Matriklen er indtegnet på alle de lodrette luftfotos, så du let kan sammenligne forskellige epoker.

Udover det unikke tidslige aspekt, så er det også værd, at bemærke, at de nyeste luftfotos (som du finder på DinGeo) indeholder mere information og flere detaljer end de fleste kommercielle kortløsninger. For eksempel kan du nyde den utrolige detaljerigdom der findes i skråfotos fra 2017 og 2019.

Energimærker på boliger i Danmark
Adresseopslag på DinGeo giver dig mulighed for, at se en bygning fra forskellige vinkler - I både tid og rum. Matriklen er indtegnet på alle de lodrette luftfotos, så du let kan finde den adresse du har fremsøgt og sammenligne forskellige epoker.

Interaktive luftfotos på DinGeo

Luftfoto viser Danmark set fra oven og dækker over både lodfoto, der peger lodret ned på jorden, så man kan se tage og veje, og skråfoto, der vinkler billederne, så man kan få et mere fuldstændigt billede af omgivelserne.

Alle fotos er taget, så man kan se meget men ikke identificere personer på billederne. Luftfotos bliver som udgangspunkt taget i foråret, da jorden oftest er fri for sne - og træernes løv endnu ikke dækker det hele.

Lodfoto

Lodfotoet er karakteriseret ved at være lodrette fotos taget fra stor højde med henblik på kortlægning, planlægning og militære formål.

I løbet af de seneste 10-20 år har de danske myndigheder hvert år overfløjet hele landet– og lavet flotte og detaljerede lodfoto-kortlægninger.

Tidligere - i 1944 - blev det meste af Danmark overfløjet og fotograferet af det daværende tyske luftvåben Luftwaffe – og i 1954 var det US Air Force, der fløj over landet og tog billeder.

Skråfotos

Skråfotos tages ligeledes oppefra men i vinkel, der giver et mere detaljeret indtryk af området.

Danmark er eneste land, der har frigivet landsdækkende skråfotodata. Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der er ansvarlig for skråfotos af landet, og det overordnede formål er at give myndighederne et bedre og mere rummeligt overblik i forbindelse med ejendomsvurderinger, lokalplaner og byggesager.

I dag bruges skråfotos dog også af en lang række private virksomheder, der har set muligheder i at kunne besigtige ejendomme fra skrivebordet fx i forbindelse med vinduespudsning og malerarbejde.

Den nyeste årgang af skråfotos består af cirka 1,3 millioner billeder og dækker hver en kvadratmeter af Danmark.

På dingeo.dk

Det er ikke tilfældigt, at ejendomsmæglere gør sig store anstrengelser for, at tage flotte billeder af boliger i deres salgskatalog. Et billede siger mere end tusind ord. Med DinGeo er der let adgang til de mange billeder, der findes af alle bygninger i Danmark. Matriklen er indtegnet på alle de lodrette luftfotos, så du let kan finde den adresse du har fremsøgt og sammenligne forskellige epoker.

Ved at indtaste en adresse og på adressesiden klikke på ’Luftfoto’, får du adgang til både de nyeste luft- og skråfoto samt fotos, der nogle steder går helt tilbage til 1928. De ældre årgange af fotos er ikke nødvendigvis landsdækkende.

Der er i skrivende stund 23 forskellige luftfoto/kort-panorama at vælge imellem. Det inkluderer "Danmarks set fra luften" hvor du kan finde 5,2 millioner enkeltstående billeder af Danmark taget fra luften i perioden 1936-1992. Der er primært tale om skråfotos af gårde og huse.

Med et adresseopslag kan du finde frem til luftfotos med Luftfoto-undersiden markeret med den røde pil på skærmbilledet.
Energimærke på DinGeo
To af de 23 forskellige luftfoto/kort-panorama. Øverst er Skråfoto fra 2019 og nederst vises oversigt over billeder i databasen Danmark set fra luften