DinGeo — i hele Danmark

Dækning til Mobilt Bredbånd og Smartphone

Mobildækning 3G 4G

I Danmark er der i dag tre mobilnetværk, som ejes af de fire største mobilselskaber, Telenor, 3, TDC og Telia. Disse netværksoperatører udlejer ledig kapacitet til en lang række mindre mobilselskaber. Mobilselskaberne udbyder 2G-, 3G- og 4G-netværk med henblik på at tilbyde danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på de licenser, som den danske stat har udbudt med de tilhørende dækningsforpligtelser. Udbygningen af netværket sker på markedsvilkår og ud fra en hensigt om, at mobilselskaberne konkurrerer på at skabe den bedste dækning.

På mobiloperatørernes hjemmeside finder man opdaterede dækningskort:


Kilder:
Du taber penge med en mobilmast som nabo
Sundhedsstyrelsen om Mobilkommunikation
MOBILMASTER OG -ANTENNER - Teleindustrien
Mastedatabasen