DinGeo — i hele Danmark

Mobilt Bredbånd og Mobildækning

I Danmark er der i dag tre mobilnetværk, som ejes af de fire største mobilselskaber, Telenor, 3, TDC og Telia. Disse netværksoperatører udlejer ledig kapacitet til en lang række mindre mobilselskaber. Når du vælger et mobilt bredbåndsabonnement eller et mobilabonnement så vælger du samtidig hvilket netværk du kommer til at bruge. Det kan være et afgørende valg da der er ret så store forskelle på kvaliteten af de forskellige netværk på en given adresse.

Mobilselskaberne udbyder 2G-, 3G- og 4G-netværk med henblik på at tilbyde danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på de licenser, som den danske stat har udbudt med de tilhørende dækningsforpligtelser. Udbygningen af netværket sker på markedsvilkår og ud fra en hensigt om, at mobilselskaberne konkurrerer på at skabe den bedste dækning.

DinGeo sammenkobler adressespecifikke bredbånds -og netværksinformationer fra Erhvervsstyrelsen med bredbåndstilbud, brugertilfredshedsdata fra Trustpilot og popularitetsdata fra Bredbånd.dk.

Mobildækning
De danske mobilnetværk udbygges løbende og mobilt bredbånd er for nogle områder konkurrencedygtigt ift. fastnet.

DinGeo og mobildækning

Et DinGeo-adresseopslag viser dig mobildækning fra de tre nationale mobilnetværk (TDC, 3 og Telia-Telenor). På den baggrund er det hurtigt og let at få overblik over hvilket mobilt bredbånd og mobilabonnement, der er bedst på adressen.

For at hjælpe med at udpege konkrete bredbåndstilbud har vi på en underside kombineret de viste mobildækning-geodata med tilbud fra en lang liste af mobiludbydere. De kombinerede data er desuden krydret med brugeranmeldelser, der gør det let at overvåge og udvælge de bedste bredbåndsløsninger på en given adresse. Det er altsammen beskrevet i vores Guide til Bredbåndskøb.

Mobilt bredbånd

Den mobile datatrafik oplever en eksplosiv vækst med årlige stigningprocenter på omkring 30 procent (første halvår af 2018, blev der up- og downloadet 303.000 TB). Mobilt bredbånd er under hastig udvikling og med 4G kan du ofte få ganske gode downloadhastigheder. Der i Danmark allerede ca. 1.2 millioner mobilt bredbåndsabonnementer. Mobilt bredbånd har den fordel at du kan tage det med dig (f.eks. til sommerhuset). Førend du vælger et bredbåndsabonnement skal du huske at tjekke mobildækningen på de adresser hvor du vil bruge internet.

Er data om mobildækningen forkert på adressen?

DinGeo henter geodata om bredbåndsdækningen fra Tjekditnet. Fejl i data rapporteres til Tjekditnet, men husk lige at tjekke deres oplysninger på din adresse først.

Tjekditnet er tidligere blevet kritiseret omkring datakvaliteten. Data bliver dog løbende opdateret og med hjælp fra brugere, der rapporterer tilbage bliver kvaliteten hele tiden bedre. Tjektditnet er offentligt finansieret (af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner), og data er derfor neutrale og uafhængige.


DinGeo bredbånd
Et DinGeo-adresseopslag lister bredbåndsmuligheder og 4G-mobildækning på adressen.

DinGeo Anbefalet bredbånd
Undersiden "Internet og Mobil" viser detaljerede oplysninger om internet- og mobildækning på adressen.
datakilder:
Energistyrelsen: Tjek dit net
Energistyrelsen: Tal på teleområdet
Telenor dækning: www.telenor.dk/daekning
3 dækning: www.3.dk/daekning
TDC dækning: www.tdc.dk/daekning
Telia dækning: www.telia.dk/daekning
Erhvervstyrelsen: Mastedatabasen