DinGeo — i hele Danmark

Salgspriser

De faktiske salgspriser er et stærkt redskab, når du skal have et overblik over det reelle prisniveau i et område. Hvad enten du ønsker at sælge en bolig, eller du søger efter bolig, er de faktiske salgspriser et af de bedste objektive redskaber, der findes.

Med et DinGeo adresseopslag kan du se faktiske salgspriser på den enkelte bolig. Data kommer fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.

Dingeo viser også gennemsnitlige kvadratmeterpriser for en given boligtype i et givent postnummer. Kvadratmeterpriserne er udregnet af Realkreditrådet og viser kvartalsvise gennemsnit af salgspriser per kvadratmeter.

De faktiske salgspriser gør det lettere for købere og sælgere at sætte sig ind i salgspriserne i lokalområdet. Salgspriserne blev trods protester fra Dansk Ejendomsmæglerforening frit tilgængelige i januar 2010. Databaserne inkluderer salgspriser for alle handler gennemført siden 1992.

Huspriser
Tidligere salgspriser på boligen og i området er vigtige data for at vurdere en boligs værdi.

Salgspriser på DinGeo

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for alle de salg der har været på boligen siden 1992. Du kan desuden se den historiske udvikling over salgspriserne i området.

Salg på Boligen

Alle salg siden 1992 listes i tabelform. Der angives Salgsdato, Ejendomstype, Handelsform, Pris (DKK), Størrelse (m2) og Pris per m2.

Handelsformen kan være en af følgende fire typer: Almindelig frit salg, Familiesalg, Auktion eller Salg i øvrigt. Almindelig frit salg er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave. Almindelig frit salg er eneste handelsform der giver en repræsentativ salgspris. Der knytter sig specielle forhold til andre handelsformer (Familiesalg, Auktion og Salg i øvrigt). Familiesalg er familieoverdragelse. Auktion og Salg i øvrigt kan være fx tvangsauktion eller overdragelse uden vederlag.

Gennemsnitlige salgspriser

DinGeo viser gennemsnitlige salgspriser der hentes fra Boligmarkedsstatistikken, der er udarbejdet af Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Statistikken indeholder kvartalsvise oplysninger over de gennemsnitlige m2-priser fra frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. m2-priser gøres overskuelige på en graf, der viser den historiske udvikling.

Salgspriser på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser salgspriser på selve boligen og den historiske udvikling af den gennemsnitlige kvadratmeterpris på tilsvarende boligtype i det givne postnummer.

Mere info:
Bolius: Nu kan du gratis se salgspriser på boliger
Realkreditrådet: BM010: Ejendomspriser på boligmarkedet efter område, ejendomskategori og priser på realiserede handler