DinGeo — i hele Danmark

Tinglysning og Ejendomsoplysninger

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2014, at åbne for gratis og fri adgang til tinglysning. Det betyder, at du med et adresseopslag på DinGeo kan se de væsentligste tinglyste oplysninger på en ejendom. Tinglysning indeholder data om hæftelser og servitutter, der er vigtige at kende, eksempelvis i forbindelse med køb af bolig.

Hvis du har udset dig en interessant bolig, du kunne overveje at købe - eller er du bare helt almindelig nysgerrig - kan du med DinGeo se tinglysningsoplysninger på din udsete ejendom. Det kan f.eks være et skøde, et pantebrev eller en servitut. I en boligkøbssituation med prisforhandling er det nyttigt, at kende den nuværende ejers hæftelser i boligen, f.eks realkredit- og banklån. Servitutter fra tinglysning er også helt nødvendige at kende, da de kan have indflydelse på brugsret til bolig og grund.

DinGeo Tinglysning
Med DinGeo kan du se data fra tinglysning på alle ejendomme i hele Danmark.

Tinglysning på DinGeo

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for vigtige data fra tinglysning, der knytter sig til adressen.

Hæftelser

Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og/eller realkreditpantebreve, der repræsenterer lån ydet mod sikkerhed i den faste ejendom.

Ved boligkøb kan hæftelser give en indikation af, hvor villig sælger er til at give afslag i prisen. Det er nemlig de færreste sælgere, der er villige til at sælge til en pris under deres gæld i huset. Du kan læse meget mere om hæftelser her »


Servitutter

En servitut er en begrænsning for boligejeren, også kaldet en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom. Det kan i nogle tilfælde dreje sig om alvorlige indskrænkninger af den private ejendomsret. Fx at der ikke må bygges i højden, eller at en offentlig sti har uhindret adgang på en grund.

Ved boligkøb skal man altid tjekker, hvilke servitutter der er tinglyst på ejendommen. Du kan læse meget mere om servitutter her »


Andre Oplysninger fra Tinglysning

Ud over hæftelser og servitutter kan du via www.tinglysning.dk se den seneste ejendomsvurdering. Du kan læse mere om ejendomsvurderinger her ».

Der er på tinglysning desuden oplysninger om hvem der ejer boligen. Et DinGeo adresseopslag viser ikke boligejer, da det er en personfølsom oplysning. Men DinGeo giver dig et link således at du kan med et enkelt klik fra DinGeo kan komme direkte på www.tinglysning.dk og se navn på boligejer(e).

Risikovurdering for radon i bolig
Rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed. Tinglyste dokumenter på boliger kan være skøder, pantebreve, servitutter, ejerforeningsvedtægter m.m. Tinglysning er i Danmark i høj udstrækning digitaliseret.

Mere info:
Det Digitale Tinglysningssystem: www.tinglysning.dk
Bolius: Tinglysning