DinGeo — i hele Danmark

Grundskoler og Skoledistrikter

Danske folkeskoler bliver løbende målt og vejet på parametre som f.eks. undervisningskvalitet, elevernes trivsel og elevfravær. DinGeo har samlet de mange forskellige skoledata og koblet dem med de geografisk definerede skoledistrikter. Det betyder, at du med et adresseopslag på DinGeo kan se hvilket skoledistrikt en bolig tilhører og med et enkelt klik få de vigtigste informationer om skolen.

Skolevalg er et af de allervigtigste valg, som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn stort set altid tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn.

Udenlandske undersøgelser har vist en klar sammenhæng mellem kvaliteten af skoledistriktets skole og skoledistriktets huspriser. Man kan således finde kæmpe prisforskelle for helt sammenlignelige huse i samme område, men under forskellige skoledistrikter. I Danmark er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser, men man ser dog oftere og oftere boligannoncer, der fremhæver kvaliteten af den lokale folkeskole.

Skolebørn

Den Danske folkeskole er under forandring. Blandt andet med Folkeskolereformen fra 2014. Samtidig er kommunerne under økonomisk pres og over alt i landet sker der skolesammenlægninger, skolelukninger, inklusion af børn med særlige udfordringer og desværre bliver der ofte puttet flere og flere elever i klasserne.

DinGeo har samlet skoledata og skoledistriktsdata. Det betyder at du på alle adresser i hele Danmark kan se hvilket skoledistrikt boligen tilhører og med et enkelt klik får du de vigtigste informationer om skolen.

Søg blandt alle danske skoler her »

Skoledistrikter

Hver folkeskole har et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvilket område en folkeskole skal dække, efter at have indhentet skolebestyrelsens udtalelse.

Skoledistrikter betyder at danske børn stort set altid er tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb. Kvaliteten af den lokale folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn.

Det er vigtigt at være opmærksom på skoledistrikterne. Det er nemlig langtfra altid tilfældet at skoledistriktsskolen er den folkeskole der ligger tættest på en bolig. DinGeo er eneste website, der har samlet alle skoledistrikter for hele landet.


Skoledistriktdata på DinGeo

DinGeo har indhentet og viderebehandlet skoledistriktdata for alle landets kommuner. Distriktsdata er indhentet fra flere forskellige offentlige datakilder: OpenData.dk link», Det Fælleskommunale Geodatasamarbejde link» og i nogle tilfælde direkte fra kommunernes egne webportaler.

Skoledistriktsdata betyder at DinGeo, som den eneste boligportal i Danmark, kan angive skoledistrikt på alle adresser i hele Danmark. Vi har hørt fra mange boligsøgende brugere, at skoledistriktdata er afgørende i deres boligsøgning.

Udenlandske undersøgelser har vist en klar sammenhæng mellem kvaliteten af den lokale skole og skoledistriktets huspriser. I de udenlandske undersøgelser har kan således fundet kæmpe prisforskelle for helt sammenlignelige huse i samme område, men under forskellige skoledistrikter. I Danmark er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser, men man ser dog oftere og oftere boligannoncer, der fremhæver kvaliteten af den lokale folkeskole. Det gælder dog kun i de tilfælde hvor den lokale folkeskole er bedre end gennemsnittet.

Skoledistrikter
DinGeo har indsamlet skoledistriktdata for alle kommuner i hele Danmark. Med DinGeo adresseopslag angives adressens skoledistrikt. Du kan også se distrikterne via et interaktivt kort.

Datakilder og info:
Open Data DK: Skoledistrikter for udvalgte kommuner
Det fælleskommunale geodatasamarbejde (FKG): Skoledistriktsdata
Børne- og Socialministeriet: Frit skolevalg

Skoledata på DinGeo

Danske folkeskoler bliver løbende målt og vejet på parametre som f.eks. undervisningskvalitet, elevernes trivsel og elevfravær. Målingerne bliver brugt som et styringsværktøj i stat og kommune, med fokus på, at sikre den bedst mulige folkeskole til den lavest mulige pris.

Undervisningseffekt

Undervisningseffekt viser elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2017 fratrukket den forventede karakter baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Datakilde: Cepos

Trivsel

Trivselsdata stammer fra 2017/2018 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. Du kan se de 40 spørgsmål her ». 2017/2018-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever.

Trivselsscoren angives på en skala fra 1 til 5, hvor 1 udtrykker den lavest mulige trivsel og 5 udtrykker den højest mulige trivsel.

Forskning peger på, at skoleelevers trivsel har afgørende betydning for deres faglige udvikling. Ikke alene har god trivsel i barndommen en positiv indvirkning på sundhed og trivsel senere i livet, trivsel udgør også en væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring. Der er således gode grunde til at interessere sig for skoleelevers trivsel.

Datakilde: Undervisningsministeriet

Gennemsnitlig indkomst

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet. Der er enorm forskel på, hvad forældrene i gennemsnit tjener fra den ene skole til den anden. Forskellen er helt op til 1,5 millioner kroner målt på landsplan. Selv mellem skoler tæt på hinanden kan der være en kløft i indkomsterne på mere end en million kroner.
Datakilde: Ugebrevet A4

Læs mere om undersøgelsen her ».

Gennemsnitlig fravær

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Eleverne på de danske folkeskoler med mest fravær mister nemlig i gennemsnit et års skolegang i løbet af et skoleliv. Fraværet på landsplan ligger per elev på 6,8 dages sygdom, 3 dages lovligt fravær og 1,6 dages ulovligt fravær. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Skoledata
DinGeo har indsamlet skoledistriktdata for alle kommuner i hele Danmark. Med DinGeo adresseopslag angives adressens skoledistrikt. Du kan også se distrikterne via et interaktivt kort.

Mere info om skoledata:
Open Data DK.
Institutionsregisteret.
Undervisningsministeriet.
CEPOS: Undervisningseffekten.
Det fælleskommunale geodatasamarbejde (FKG).
zetland.dk: Vi fandt kommunen, der satte fuldt tryk på folkeskolereformen. .
Berlingske: Ejendomsmæglere har fået nyt yndlingsvåben i kampen om børnefamilierne.
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal