DinGeo — i hele Danmark

Grundskoler og Skoledistrikter

Danske folkeskoler bliver løbende målt og vejet på parametre som f.eks. undervisningskvalitet, elevernes trivsel og økonomi. Målingerne bliver brugt som et styringsværktøj i stat og kommune, med fokus på, at sikre den bedst mulige folkeskole til den lavest mulige pris. DinGeo har som det eneste danske website samlet de mange forskellige skoledata og skoledistriktsdata. Det betyder, at du med et adresseopslag på DinGeo kan se hvilket skoledistrikt en bolig tilhører og med et enkelt klik få de vigtigste informationer om skolen.

Skolevalg er et af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn stort set altid tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl eller opholdssted. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af den lokale folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn.

Undersøgelser fra USA viser en klar sammenhæng mellem kvaliteten af den lokale skole og huspriserne, hvor man kan finde kæmpe prisforskelle for helt sammenlignelige huse i samme område, men under forskellige skoledistrikter. I Danmark er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser, men man ser dog ofte boligannoncer, der fremhæver kvaliteten af den lokale folkeskole.

Radon Hus
DinGeo understøtter demokratisering af data, dvs. data til alle som i ALLE. DinGeo er f.eks. det eneste danske website, der samler skole -og skoledistriktsdata.

Grundskoledata på DinGeo

Den Danske folkeskole er under forandring. Blandt andet med Folkeskolereformen fra 2014, der fokuserede på større faglighed. Samtidig er kommunerne under økonomisk pres og over alt i landet sker der skolesammenlægninger, skolelukninger, inklusion af børn med særlige udfordringer og desværre bliver der ofte puttet flere og flere elever i klasserne.

Undervisningseffekten

Undervisningeffekt angiver elevernes afgangsresultater ved afgangsprøverne i 9. klasse set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Tallene er udregnet af CEPOS og stammer fra undervisningsåret 2016/2017. Læs mere om data her ».

Gennemsnitlig indkomst

Der er enorm forskel på, hvad forældrene i gennemsnit tjener fra den ene skole til den anden. Forskellen er helt op til 1,5 millioner kroner målt på landsplan. Selv mellem skoler tæt på hinanden kan der være en kløft i indkomsterne på mere end en million kroner Indkomstdata der vises på Dingeo stammer fra 2015. Læs mere om undersøgelsen her ».

Gennemsnitlig fravær

Dingeo.dk viser skolefraværsdata indsamlet af DR’s Undersøgende Databaseredaktion på baggrund af skolernes indberetning af fravær for skoleåret 2012/13 til UNI-C under Undervisningsministeriet.

Eleverne på de danske folkeskoler med mest fravær mister nemlig i gennemsnit et års skolegang i løbet af et skoleliv. Fraværet på landsplan ligger per elev på 6,8 dages sygdom, 3 dages lovligt fravær og 1,6 dages ulovligt fravær.