DinGeo — i hele Danmark

Grundskoler og Skoledistrikter

Danske grundskoler bliver løbende målt og vejet på parametre, som for eksempel undervisningskvalitet, elevernes trivsel og elevfravær. DinGeo har samlet de mange forskellige skoledata og koblet dem med de geografisk definerede skoledistrikter. Det betyder, at vi som Danmarks eneste boligsite, kan koble adresser med folkeskoler. Med et adresse opslag på DinGeo vises, skoledistriktet og den/de skoler, der ligger i skoledistriktet. Du kan også se skoler og skoledistrikter på interaktive kort eller tilgå de mange forskellige skoledata fra en listesøgning.

Skolevalg er et af de vigtigste valg, som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark tilknyttes børn (i udgangspunktet) bopælens distriktsskole. Det betyder, at skolevalg ofte er en implicit del af et boligkøb. Derfor har kvaliteten af skoledistriktets folkeskole afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn.

Udenlandske undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng mellem kvaliteten af skoledistriktets skole og skoledistriktets huspriser. For eksempel kan man finde kæmpe prisforskelle for helt sammenlignelige huse i samme område, men under forskellige skoledistrikter. I Danmark er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser, men man ser oftere og oftere boligannoncer, der fremhæver kvaliteten af distriktsskolen.

Skolebørn

Den Danske folkeskole er under forandring. Blandt andet med Folkeskolereformen fra 2014, der kom skævt fra start, vækkede stærke følelser og skabte ophedede debatter, og aldrig blev en succes. Samtidig er kommunerne under økonomisk pres og over alt i landet sker der skolesammenlægninger, skolelukninger, inklusion af børn med særlige udfordringer og desværre bliver der ofte puttet flere og flere elever i klasserne.

DinGeo har samlet skoledata og skoledistriktsdata. Det betyder at du på alle adresser i hele Danmark kan se hvilket skoledistrikt boligen tilhører og med et enkelt klik får du de vigtigste informationer om skolen.

Søg blandt alle danske skoler her »

Skoledistrikter

Hver folkeskole har et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Det er kommunalbestyrelsen der beslutter og definerer skoledistrikterne (altså hvilket område en given folkeskole skal dække).

Skoledistrikter betyder at danske børn oftest går i bopælens distriktsskole. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb. Kvaliteten af den lokale folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn.

Det er vigtigt at være opmærksom på skoledistrikterne. Det er nemlig langtfra altid tilfældet at skoledistriktsskolen er den folkeskole der ligger tættest på en bolig. DinGeo er eneste website, der har samlet alle skoledistrikter for hele landet. På DinGeo kan du også inkludere skole/skoledistrikt når du søger boliger til salg ».


Skoledistrikter på DinGeo

DinGeo har indhentet og viderebehandlet skoledistriktdata for alle landets kommuner. Distriktsdata er indhentet fra flere forskellige offentlige datakilder, inklusiv OpenData.dk », Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)», Arealinformation » og kommunernes egne webportaler, f.eks Lejre Kommune WebGIS » .

Skoledistriktsdata betyder at DinGeo, som den eneste boligportal kan angive skoledistrikt på alle adresser i hele Danmark. Vi har hørt fra mange boligsøgende brugere, at skoledistriktdata er afgørende i deres boligsøgning.

Udenlandske undersøgelser har vist en klar sammenhæng mellem kvaliteten af den lokale skole og skoledistriktets huspriser. I de udenlandske undersøgelser har kan således fundet kæmpe prisforskelle for helt sammenlignelige huse i samme område, men under forskellige skoledistrikter. I Danmark er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser, men man ser dog oftere og oftere boligannoncer, der fremhæver kvaliteten af den lokale folkeskole. Det gælder dog kun i de tilfælde hvor den lokale folkeskole er bedre end gennemsnittet.

Skoledistrikter
DinGeo har indsamlet skoledistriktdata for alle kommuner i hele Danmark. Med DinGeo adresseopslag angives adressens skoledistrikt. Du kan også se distrikterne via et interaktivt kort.

Datakilder og info:
Open Data DK: Skoledistrikter for udvalgte kommuner
Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA): Skoledistriktsdata
Børne- og Socialministeriet: Frit skolevalg

Skoledata

Danske folkeskoler bliver løbende målt og vejet på parametre som f.eks. undervisningskvalitet, elevernes trivsel og elevfravær. Målingerne bliver brugt som et styringsværktøj i stat og kommune, med fokus på, at sikre den bedst mulige folkeskole til den lavest mulige pris.


Stamdata

Stamdata omfatter bl.a skolens adresse, email, telefonnummer, webside, osv. Stamdata hentes fra institutionsregisteret og vi er opmærksomme på, at Undervisningsministeriet ikke er gode til at opdatere registeret - kontakt meget gerne admin@dingeo.dk hvis du har opdateringer. Datakilde: Børne- og Undervisningsministeriets Institutionsregister


Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit vist på DinGeo er elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse. Vi viser (1) skolens karaktergennemsnit opsplittet på fag og sammenholdt med kommunne- og landsgennemsnit; (2) Den historiske udvikling af karaktergennemsnittet; og (3) Undervisningseffekt, der tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.

Karaktergennemsnit i 2019 viser de rå data opdelt på fag og med mulighed for at sammenligne den valgte skole med kommunne- og landsgennemsnit

Skoledata

Som følge af COVID-19 blev folkeskolens prøver i 2020 aflyst. Vi viser derfor karaktergennemsnit for 2018/19 skoleåret Datakilde: Børne- og Undervisningsministeriet - Karakterer i grundskolenÅrlige variationer i karaktergennemsnit viser udviklingen i skolens karaktergennemsnit siden 2011/12 (bemærk at data kan mangle for nogle skoleår).

Tidslig udvikling i karakter
Datakilde: Børne- og Undervisningsministeriet - Karakterer i grundskolen

Undervisningseffekt viser elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse fratrukket den forventede karakter baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. Datakilde: CeposTrivselsdata

Trivselsdata er baseret på 4.-9. kl. elever besvarelse af 40 spørgsmål (se spørgsmålene her »). Trivselsscoren angives på en skala fra 1 til 5, hvor 1 udtrykker den lavest mulige trivsel og 5 udtrykker den højest mulige trivsel. Spørgsmålene kan inddeles i fire kategorier: "Social trivsel", "Faglig trivsel", "Ro og orden", "Støtte og inspiration".

Forskning peger på, at skoleelevers trivsel har afgørende betydning for deres faglige udvikling. Ikke alene har god trivsel i barndommen en positiv indvirkning på sundhed og trivsel senere i livet, trivsel udgør også en væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring. Der er således gode grunde til at interessere sig for skoleelevers trivsel.

Datakilde: Undervisningsministeriet

Gennemsnitlig indkomst

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet. Der er enorm forskel på, hvad forældrene i gennemsnit tjener fra den ene skole til den anden. Forskellen er helt op til 1,5 millioner kroner målt på landsplan. Selv mellem skoler tæt på hinanden kan der være en kløft i indkomsterne på mere end en million kroner.Gennemsnitlig fravær

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Eleverne på de danske folkeskoler med mest fravær mister nemlig i gennemsnit et års skolegang i løbet af et skoleliv. Fraværet på landsplan ligger per elev på 6,8 dages sygdom, 3 dages lovligt fravær og 1,6 dages ulovligt fravær. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.


Datakilde: Undervisningsministeriet
Skoledata
DinGeo har indsamlet skoledistriktdata for alle kommuner i hele Danmark. Med DinGeo adresseopslag angives adressens skoledistrikt. Du kan også se distrikterne via et interaktivt kort.

Mere info om skoledata:
Open Data DK.
Institutionsregisteret.
Undervisningsministeriet.
CEPOS: Undervisningseffekten.
Det fælleskommunale geodatasamarbejde (FKG).
zetland.dk: Vi fandt kommunen, der satte fuldt tryk på folkeskolereformen. .
Berlingske: Ejendomsmæglere har fået nyt yndlingsvåben i kampen om børnefamilierne.
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal