DinGeo — i hele Danmark

Grundskoler i nærområdet

Skolebørn
Dingeo.dk viser information om skoler i nærområdet.

Skolerne i nærområdet er ofte af afgørende betydning for huskøbere der har børn, eller har planer om at få børn. Undersøgelser fra USA viser en klar sammenhæng mellem kvaliteten af de lokale skoler og huspriserne, hvor man kan finde kæmpe prisforskelle for helt sammenlignelige huse i samme område, men under forskellige skoledistrikter. I Danmark er der ikke lavet tilsvarende undersøgelser, men man ser dog tit boligannoncer der fremhæver kvaliteten af skoler i nærområdet.

En søgning på Dingeo.dk viser grundskoledata for de tre nærmeste folkeskoler og de tre nærmeste privat -og friskoler.

Karaktergennemsnit

Den officielle rangliste over de danske skoler baseret på karaktergennemsnit bliver ikke længere offentliggjort af undervisningsministeriet. Men det er stadig muligt at hente gennemsnitskarakterer fra Undervisningsministeriet, der kan bruges til at lave karakterlister. Gennemsnitskarakterer der vises på Dingeo.dk stammer fra skoleåret 2012/2013. Der er kun data fra folkeskoler.

Gennemsnitlig indkomst

Der er enorm forskel på, hvad forældrene i gennemsnit tjener fra den ene skole til den anden. Forskellen er helt op til 1,5 millioner kroner målt på landsplan. Selv mellem skoler tæt på hinanden kan der være en kløft i indkomsterne på mere end en million kroner Indkomstdata der vises på Dingeo stammer fra 2011. Forældre til børn i folkeskolen havde i 2011 en gennemsnitlig bruttoindkomst på 653.342 kr., mens den tilsvarende for forældre med børn i friskole eller privat grundskole i gennemsnit var 737.789 kr. Læs mere om undersøgelsen her.

Gennemsnitlig fravær

Dingeo.dk viser skolefraværsdata indsamlet af DR’s Undersøgende Databaseredaktion på baggrund af skolernes indberetning af fravær for skoleåret 2012/13 til UNI-C under Undervisningsministeriet.

Der er stor forskel på hvor meget danske skolebørn er fraværende fra undervisningen. Eleverne på de danske folkeskoler med mest fravær mister nemlig i gennemsnit et års skolegang i løbet af et skoleliv. Fraværet på landsplan ligger per elev på 6,8 dages sygdom, 3 dages lovligt fravær og 1,6 dages ulovligt fravær.

Datakilder:

Kaas & Mulvad.
Undervisningsministeriet.