Lokalplaner kan indeholde vigtige begrænsninger for en bolig

Lokalplaner indeholder bestemmelser, der er bindende for grundejere i et givent område. En lokalplanen kan f.eks. bestemme hvad et område og dets bygningerne skal bruges til; hvor og hvordan, der skal bygges nyt; hvilke bygninger, der skal bevares; hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.