DinGeo — i hele Danmark

Kend dine servitutter

Selvom du har fået byggetilladelse fra kommunen, kan du stadig få påbud om at fjerne godkendte udestuer, carporte og andre bygninger, hvis der inden opførelsen ikke er taget højde for eventuelle servitutter. Det er derfor altid vigtigt at få tjekket, om der er private servitutter på din ejendom, inden du går i gang med et byggeri. Servitutter er ikke nødvendigvis omfattet af kommunens undersøgelse for byggetilladelse.

Hvad er en servitut?

En servitut er en begrænsning for boligejeren, også kaldet en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom. Det kan i nogle tilfælde dreje sig om alvorlige indskrænkninger af den private ejendomsret. Fx at der ikke må bygges i højden, eller at en offentlig sti har uhindret adgang på en grund.

Servitutter kan opdeles i privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder. Privatretlige rettigheder er, når privatpersoner har tinglyst en ret over ejendommen. Offentligretlige rettigheder er, når det er en myndighed, der har fået tinglyst en ret over ejendommen. Det kan for eksempel være i form af en fredning af bygninger på ejendommen.

Tjek servitutter ved boligkøb!

Der er mange forskellige former for servitutter, eksempelvis findes der servitutter vedrørende:
  • En rådighedsservitut giver adgang til at råde over ejendommen og kaldes en positiv servitut, fx en færdselsret eller en ret til ledningsoverførsel.
  • En tilstandsservitut kræver, at en bestemt tilstand på ejendommen opretholdes, en negativ servitut. Det kan fx være krav om, at bebyggelse på grunden skal holdes under en vis højde.
  • Villaservitutter skal sikre, at et kvarter bevares som villakvarter og fx hindre etablering af erhverv og påbyde, at der kun må opføres ejendomme, der opfylder visse krav. Det kræver, at servitutten er tinglyst på alle ejendomme i kvarteret.
  • En tilegnelsesservitut er forbundet med en særlig udnyttelsesret, fx en grusgravningsret eller en jagtret.
  • En lokalplan kan i visse tilfælde overflødiggøre/overtrumfe tidligere servitutter, men det gælder kun, hvis de er uforenlige. I de tilfælde, hvor servitutten har skærpede krav i forhold til lokalplanen, fx omkring en byggelinje, er det servitutten, der gælder.
Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet boligen.

Opret ny servitut

Det kan også være en fordel at oprette nye servitutter til at beskytte ens ejendom. Videon nedenfor giver flere eksemplerHent Servitut

Det er muligt at se den fulde tekst til en servitut ved at logge ind med NemID på tinglysning.dk. Proceduren er beskrevet: her »


Kildee:
Bolius: 9 mærkelige (og sjove!) servitutter
Jyllands-Posten: Pas på: Tjek servitutter før du køber bolig
Boligejer.dk