DinGeo — i hele Danmark

Boringer

Boringer viser hvad der gemmer sig under jorden. Med et adresseopslag på DinGeo får du information om den nærmeste boring. Du får desuden en liste med andre boringer i nærområdet samt links til detaljerede borerapporter, med nyttig information om den geologiske undergrund og grundvandsdybder.

I forbindelse med vandforsyningsloven af 1926 oprettedes et borearkiv hvori oplysninger om grundvand og geologiske forhold registreres. Det landsdækkende arkiv indeholder p.t. oplysninger om ca. 300.000 overfladenære boringer, inklusiv boringer fra før 1926.

DinGeo og boringer
Der er udført ca. 300.000 overfladenære boringer i Danmark. Data fra boringer er stillet frit tilgængeligt via Jupiter databasen.
Foto: A. Højfeldt.

Boringsdata på DinGeo

En boring er helt simpelt et hul i jorden. I Danmark udføres overfladenære boringer oftest i forbindelse med grundvands -og forureningsundersøgelser, eller geotekniske undersøgelser. Selve borearbejdet består i at løsne materialet i bunden af hullet og transportere det op til overfladen. Under boringen registrerer brøndboreren geologiske forhold og i nogle tilfælde måles dybden til grundvandet. Disse data registreres i den fællesoffentlige Jupiter Database, der er frit tilgængelig på nettet.

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen indeholder detaljeret geologisk information fra ca. 300.000 overfladenære boringer.

Boringerne i Jupiter boringsdatabasen er tilgængelige for offentligheden. De registrerede boringer fordeler sig på nedenstående formål:

  • Vandforsyningsboringer: 50%
  • Råstofboringer: 6%
  • Geotekniske boringer: 29%
  • Moniteringsboringer: 3%
  • Forureningsundersøgelser: 2,5%
  • Brunkulsboringer: 4,5%
  • Undersøgelsesboringer: 2%
  • Andet: 3%

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for de basale informationer om den nærmeste boring samt en liste over andre boringer i nærområdet.

Boringer på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser de nærmeste boringer på adressen.

Mere info:
GEUS: Jupiter
GEUS: Borearkivet