Støj fra veje, jernbaner,
udvalgte virksomheder og
større lufthavne
(målt i 1,5 m højde).Kilde:
Miljøstyrelsen støj-danmarkskort