Risiko for oversvømmelser vil snart kunne aflæses på både huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse. Oversvømmelser finder sted i Danmark på baggrund af enten meget kraftig regn (skybrud), havniveaustigninger (stormflod) eller i sjældne tilfælde vandløbsstigning som følge af kraftig nedbør. Med en adressesøgning på dingeo kan du se risikofaktorer for alle tre typer oversvømmelser.


Stormflod og havniveaustigninger

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder

Stormflod og havniveaustigninger er desuden interessante på en længere tidsskale specifikt i forbindelse med forventede klimaforandringer over de næste årtier, hvor (1) det generelle havniveau forventes at stige og (2) frekvensen og styrken af stormflodsrelaterede havstigninger forventes at øges. Der forventes at det generelle havniveau vil stige helt op til 2 meter allerede i dette århundrede.

Et DinGeo opslag viser rødt flag ved Risiko for oversvømmelse ved stormflod for de adresser der vil opleve oversvømmelse ved en havstinging på 1,5 meter (Stormflod eller klima-induceret havstigning). Et gult flag indikerer oversvømmelse ved havstigning på 3 meter.

Videoen nedenfor viser hvordan København vil se ud med en havstigning på 4,6 meter. Ifølge befolkningsdata fra 2010 vil det oversvømme 255.000 indbyggeres hjem i hovedstaden. Nyere forskning taler nu om stigninger på mere end 15 meter i år 2500.


Kilder: Washington Post - The alarming science driving much higher sea level projections for this century