DinGeo — i hele Danmark

Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik har hver lanceret en hjemmeside, hvor man kan tjekke og sammenligne nøgletal for landets kommuner og regioner. Det drejer sig om www.noegletal.dk og www.dst.dk/kommunerital. De kommunale nøgletal indeholder oplysninger om f.eks. kommunernes udgifter til lokale folkeskoler, den kommunale skatteprocent og kommunernes serviceniveau.

På DinGeo vises udvalgte kommunale nøgletal for den givne kommune og sammenlignet med landsgennemsnittet.

Socioøkonomisk indeks

Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som f.eks. 'Antal 20-59-årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. Den præcise definition kan findes i Velfærdsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2008'. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet. Det socioøkonomiske indeks har været beregnet og anvendt til kommunal udligning siden 1996. Definitionen af det socioøkonomiske indeks er blevet ændret flere gange igennem årene og senest fra 2006 til 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Der er derfor flere databrud, som vanskeliggør en sammenligning på tværs af år. Som følge af kommunalreformen er der sket en ændring i de kriterier, der ligger til grund for beregningen af det socioøkonomiske indeks. Derfor er tallet for 2007 ikke sammenligneligt med tidligere år. Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal