DinGeo — i hele Danmark

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, der ifølge EUs Sevesodirektiv udgør en tussel, som kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. Der er 145 registrerede risikovirksomheder i Danmark, hvoraf de 54 er kolonne-3 virksomheder, dvs. større lagre af olie, gas, fyrværkeri, kemikalier eller andet farligt indhold.

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der eksempler på, at det kan føre til uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden. Danmark oplevede en voldsom episode den 3. november 2004 da N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik eksploderede i Koldingforstaden Seest. En person omkom ved eksplosionen og 75 huse var så medtagne, at de måtte rives ned og genopbygges.

Risikovirksomheder i Danmark
Ødelagte huse i Seest efter eksplosionen den 3. november 2004 på Fyrværkerifabrik.

DinGeo og Risikovirksomheder

Med et opslag på DinGeo kan du se om en adresse ligger tæt på en risikovirksomhed. Du får desuden en beskrivelse af den nærmeste risikovirksomhed, og hvad der gør den farlig.

En risikovirksomhed kan være en fabrik, der opbevarer elller producerer giftige stoffer, fyrværkeri- og brændstof-lagre, som kan eksplodere. Risikovirksomheder inddeles i to kategorier: kolonne 2 og kolonne 3. Det er stoffernes anvendelse eller den oplagrede mængde, der afgør, hvilken kolonne en risikovirksomhed tilhører. Kolonne 3-virksomhederne anvender eller oplagrer den største mængde farlige stoffer. Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark.

Åbenhed om Risikovirksomheder

Der har tidligere manglet åbenhed omkring risikovirksomheder i Danmark. Heldigvis har EU med det nye Seveso-direktiv lagt pres på medlemsstaterne, at være mere årvågne og åbne omkring risikovirksomeder. EU's Seveso-direktiv sigter mod følgende mål:

  • Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
  • Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsespolitik, der sikrer, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau.
  • Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om fx afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse.
  • Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.

DinGeo og Risikovirksomhedsdata

Seveso-direktivet er et ud af mange EU-initiativer der dikterer, at offentlige data bør stilles til rådighed for offentligheden. Vi på DinGeo er meget tilfredse med EU-initiativerne - Åbenhed og frigivelse af information til borgerne er DinGeo's eksistensberettigelse.

I tilfældet Seveso-direktivet er implementeringen desværre ikke endnu faldet helt på plads i Danmark. De Risikovirksomhedsdata vi viser på DinGeo er en kombination af Åbenhedstingets kompilation i 2013 og Miljøstyrelsens lidt rodede indberetning til EU-Kommissionen for perioden 2012-2014. Et bedre og mere fyldestgørende datasæt er på trapperne fra Miljøstyrelsen.

Risikovirksomheder i Danmark
Et adresseopslag på DinGeo viser afstanden til nærmeste risikovirksomhed, samt information om virksomheden.

Mere info:
Miljøstyrelsen: Risikovirksomheder
Europa-Kommissionen: Seveso-direktivet